UKE: aktualizacja danych Rejestru urządzeń

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano najnowsze dane Rejestru urządzeń. Data aktualizacji, to 5. lutego 2024 r. Podobnie jak dotąd – arkusze podzielono na informacje z dwóch przedziałów czasowych:
a) lata 2016-2023
b) dane aktualne i uzupełniane w 2024 r.
Linki do plików w serwisie regulatora:
2024-02-05_2016-2023 – 4,7 MB plik XLSX
2024-02-05_2024 – 119,6 MB plik XLSX
Najnowsze wpisy bieżącego arkusza powiązane są z procesem modernizacyjnym i inwestycyjnym, realizowanym w sieci Play.

źródło: UKE

Materiały powiązane:
– UKE: wykazy wydanych pozwoleń radiowych. Stacje bazowe
– UKE: wykazy wydanych pozwoleń radiowych. Stacje linii radiowych
– GUNB: wnioski budowlane. Obiekty telekomunikacyjne
– SI2PEM.gov: zgłoszenia instalacji
– Networks: planowane pomiary PEM
portal plusforum.pl: konsultanci operatora odpowiadają na pytania klientów o zasięg i modernizacje stacji bazowych