KIGEiT: Naukowcy z UEK potwierdzają brak wpływu masztów telekomunikacyjnych na ceny nieruchomości

Już po raz drugi badacze z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie sprawdzili, czy istnieje związek między budową stacji bazowych (BTS) a cenami nieruchomości znajdujących się w ich sąsiedztwie. Pierwsze badanie przeprowadzone w 2022 roku nie wykazało takiej zależności. Również teraz nie znaleziono dowodów na istnienie takiej korelacji. Dostęp do internetu oraz infrastruktury telekomunikacyjnej jest niezbędny do funkcjonowania we współczesnym, ciągle zmieniającym się świecie. Jesteśmy podłączeni do sieci zarówno w pracy, jak i w domu – często obie te sfery się przenikają, gdy pracujemy zdalnie. Dostęp do infrastruktury nie jest już luksusem, lecz nieodłącznym elementem naszej codziennej rzeczywistości. W czasach, w których duża część naszego życia przeniosła się do świata internetu, bycie „poza siecią” może decydować o wykluczeniu społecznym. Cyfrowa rzeczywistość wymaga wielu inwestycji, które niestety wciąż budzą obawy części społeczeństwa. Jedną z takich obaw jest powszechne przekonanie o negatywnym wpływie budowy stacji bazowych na ceny nieruchomości z nią sąsiadujących. Właśnie dlatego już w 2022 roku naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przeprowadzili badania w warszawskim Miasteczku Wilanów, na podstawie których doszli do wniosku, że nie ma związku między spadkiem cen nieruchomości a bliskością stacji bazowych. Wyniki badania sprzed dwóch lat są dostępne na stronie KIGEiT.
Aby jednak wyniki były jak najbardziej wiarygodne dla całej Polski, w drugiej edycji badań poddano analizie aż osiem gmin. Gdy w badaniu w Warszawie naukowcy analizowali gęstą zabudowę mieszkalną (wielorodzinną), na dachach której zainstalowane były anteny telekomunikacyjne, w nowej edycji mieli do czynienia z gruntami o zabudowie jednorodzinnej lub niezabudowanej, w okolicy, której znajdują się maszty wolnostojące. – Celem badań była odpowiedź na pytanie czy istnieją dowody empiryczne wskazujące na istotny wpływ stacji bazowych na ceny nieruchomości znajdujących się w ich sąsiedztwie – mówi współautor badania, dr hab. Michał Głuszak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii UEK. – W szczególności byliśmy ciekawi, czy potwierdzone zostaną obiegowe opinie dotyczące negatywnego oddziaływania tego rodzaju infrastruktury na wartość nieruchomości w sąsiedztwie. W toku badań empirycznych nie znaleźliśmy takich dowodów. Wyniki badania wskazują na brak istotnego statystycznie związku między odległością od stacji bazowych a cenami nieruchomości mieszkaniowych, co wynika zapewne z tego, że okoliczność ta nie jest brana pod uwagę przez kupujących. Badacze skupili się na następujących gminach: Trzebownisko i Krasne (w powiecie rzeszowskim), Szemud (w powiecie wejherowskim), Pruszcz Gdański (w powiecie gdańskim), Osielsko i Białe Błota (w powiecie bydgoskim), oraz Zielonki i Zabierzów (w powiecie krakowskim).  Przeanalizowano dane transakcyjne zbierane od 1 stycznia 2018 roku do końca grudnia 2023 roku. Naukowcy poddali analizie wiele czynników takich jak tendencje zmian cen nieruchomości w czasie, kształtowania się popytu i podaży dla nieruchomości, czy też parametry powierzchniowe nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży. Analizowany zbiór zawierał prawie 10 tysięcy gruntów – zabudowanych i niezabudowanych. Zwrócono uwagę czy w odległości co najmniej kilometra od analizowanej nieruchomości znajduje się jakikolwiek BTS i to był punkt wyjścia dla dalszych badań.

Na mapie Polski zaznaczono obszary, w których przeprowadzono badania.

Wyniki uzyskane w najnowszym eksperymencie są jednoznaczne i nie różnią się od tych z roku 2022. Nie wykazano żadnego wpływu występowania na danym terenie infrastruktury technologii łączności bezprzewodowej (GSM, LTE, UMTS, 5G) na ceny nieruchomości mieszkaniowych. – Mamy nadzieję, że tegoroczne badanie raz na zawsze rozprawi się z mitem o negatywnym wpływie bliskości infrastruktury telekomunikacyjnej na ceny nieruchomości – mówi Stefan Kamiński, prezes KIGEiT. – Udało się przeprowadzić bardzo ważny eksperyment będący odpowiedzią na niezgodne z prawdą przekonanie. Przekonanie, które hamowało rozbudowę infrastruktury kluczowej dla rozwoju naszej gospodarki, ale także zwykłego komfortu mieszkańców. Dzięki budowie nowych stacji możliwe jest zapewnienie wszystkim równego dostępu do sieci. Dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK, kierownik Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK, kierownik zespołu badawczego, dodaje: – Badania przeprowadzone na zlecenie KIGEiT, wpisują się w szerszy kontekst badań nad efektami zewnętrznymi występującymi na rynku nieruchomości, które realizowane są w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od wielu lat. Należy wymienić tu przeprowadzone już przez nasz ośrodek badania nad wpływem obszarów ograniczonego użytkowania lotnisk, lokalizacji parków, budowy dróg czy też linii metra na wartość nieruchomości w sąsiedztwie. Badania te jednocześnie uzupełniają światowe wyniki w zakresie wpływu sąsiedztwa stacji bazowych na ceny nieruchomości, przez uwzględnienie w analizach najnowszej infrastruktury 5G. Wyniki badania z 2022 roku przeprowadzone w gęstej, zwartej zabudowie Miasteczka Wilanów oraz rezultaty eksperymentu z tego roku (skupionego na terenach podmiejskich) są komplementarne. Oba raporty pozwalają uspokoić zaniepokojonych mieszkańców, w których sąsiedztwie powstały, powstają lub powstaną w przyszłości stacje bazowe. Stanowią także potężne źródło wiedzy dla osób, które zajmują się wyceną nieruchomości i gruntów.
Skrót z badań można znaleźć na stronie KIGEiT

źródło: informacja prasowa KIGEiT