Latest Posts Under: Archiwum 2018 r.

Archiwum 2018 roku

Samsung C-Lab z nowymi projektami podczas CES 2018. Firma Samsung Electronics podczas targów CES 2018 zaprezentuje trzy innowacyjne projekty opracowane w ramach programu C-Lab (Creative Lab). Ponadto siedem start-upów, które zostały wydzielone z C-Lab, przedstawi najnowsze produkty komercyjne, przeznaczone także na rynek B2B. Uruchomiony pięć lat temu program C-Lab rozwija się bardzo dynamicznie. Dzięki niemu nasi kreatywni i utalentowani pracownicy mogą realizować innowacyjne projekty – powiedział Jaiil Lee, Vice President i Head of Creativity and Innovation Center at Samsung Electronics. Nowe projekty C-Lab to: Czytaj dalej … źródło: Samsung

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego. Do projektu zostały włączone zmiany zaproponowane przez Prezesa UKE. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego przewiduje m.in. poprawę jakości dostępu do internetu świadczonego przez jednostki samorządu terytorialnego (łącza o przepływnościach min. 30 Mbit/s), wprowadzenie elektronicznego sposobu sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych, uelastycznienie systemu kar oraz poprawę skuteczności kontroli. Nowelizacja przewiduje też likwidację stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE i zastąpienie go funkcjonującym już pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich (ADR). Projekt zmian trafi teraz pod obrady Sejmu źródło: UKE

Równo o północy oraz kilka razy do godziny 0:20 przeprowadziliśmy testy transmisji danych w sieciach komórkowych w śródmieściu Jeleniej Góry, gdzie odbywał się Koncert  Noworoczny. Przetestowano zarówno stabilność sieci w paśmie LTE, jak również w 3G. Z wyjątkiem niewielkich problemów w Play, gdzie test sieci o północy się nie powiódł w LTE, a terminal na moment „wyleciał” do 3G, po czym transmisja danych się zawiesiła, by następnie terminal na powrót zalogował się do 4G i drugi test został zrealizowany prawidłowo – nie zanotowano problemów w sieciach komórkowych w zakresie transmisji danych w obu pasmach, jak… Czytaj dalej →

Scroll To Top