Latest Posts Under: Wrocław

Budowa stacji we Wrocławiu, rekonfiguracja stacji i analiza sieci we Wrocławiu

Prezentujemy jakość sygnału sieci Orange na trasie od śródmieścia Jeleniej Góry do ul. Pięknej we Wrocławiu. Choć w wielu miejscach docierający do terminala sygnał sieci budzi wątpliwości jakościowe, w tym również te, związane z odległością stacji serwującej od terminala, to podkreślić należy, że widać również plusy wybudowania nowych stacji, w tym na masztach Play oraz na obiektach własnych (np. Radomierz – maszt Play, przedmieścia Strzegomia – maszt własny, czy węzeł S3 Sady Dolne – maszt T-Mobile oraz przeniesienie stacji z zabytkowej wieży w miejscowości Bronówek, położonej topograficznie niekorzystnie na maszt T-Mobile. Dla poprawy sytuacji warto… Czytaj dalej →

Odwiedziliśmy stację Plusa w miejscowości Stanowice, w powiecie oławskim na Dolnym Śląsku. Stacja jest drugą wybudowaną w tej miejscowości, pierwsza została zlikwidowana. Obecna pracuje na maszcie Play. W LTE pracują: LTE900/LTE1800/LTE2600. O wspomnianej stacji można powiedzieć, że: „jak się chce, to można”, bowiem osiągniemy przy niej prędkość download nawet w granicach 200 Mbps. Trzy testy speedtest.net dały kolejno wyniki: 85 Mbps, 143 Mbps oraz… 203 Mbps (zrzut ekranu poniżej) Zdjęcia stacji: Zainteresowanych rozwojem i modernizacją sieci Plus zapraszamy do dyskusji na operatorskim portalu plusforum.pl źródło: informacja własna  

Plus uruchomił nową stację w miejscowości Wilczyce, powiat wrocławski, gm. Długołęka. Lokalizacja: ul. Polna, maszt P4. Anteny Plusa są poniżej anten właściciela obiektu Pracują: GSM900/UMTS900/LTE900/LTE1800/LTE2600 – po trzy sektory Kodowy numer stacji, to: BT34181 Test speedtest.net Zainteresowanych rozwojem oraz modernizacją sieci Plus zapraszamy do udziału w dyskusjach na operatorskim portalu plusforum.pl źródło: informacja własna  

Plus uruchomił stację w miejscowości Gajków koło Wrocławia. Lokalizacja: maszt Orange, ul. Wrocławska, BT34261. Pracują: 3 sektory w pasmach GSM900/UMTS900/LTE900 oraz trzy sektory LTE1800 Kodowy numer stacji: BT34261 Wynik speedtest: Zdjęcia stacji: Zainteresowanych rozwojem i modernizacją sieci Plus zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji na operatorskim portalu plusforum.pl źródło: informacja własna

Prezentujemy jakość sygnału sieci Plus na drogowej trasie od Jeleniej Góry do Wrocławia i z powrotem. Kolorem czerwonym oznaczono przejazd bez zasięgu, natomiast kolorem zielonym oznaczono odcinki, gdzie terminal otrzymywał sygnał ze stacji odległej od siebie o 6 kilometrów i więcej. W danych zobaczymy również takie odcinki, gdzie stacja serwowała sygnał z odległości bliskiej 20 kilometrów i więcej i to nie dlatego, że w pobliżu terminala stacji nie było, ale jest to konsekwencja wymieszanych technologii i braku technologii priorytetowych na stacjach w odległości terminalowi najbliższej. Pośród danych oczywiście również znajdują się takie, które świadczą o… Czytaj dalej →

Scroll To Top