Prezes UKE zaprasza na warsztaty w sprawie neutralności sieci. Warsztaty dotyczące wdrożenia nowych regulacji w zakresie otwartego Internetu. W związku z trwającymi pracami dotyczącymi wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaprasza zainteresowanych współpracą przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz izby zrzeszające podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym… Czytaj dalej →

Przystąpienie do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Informacja o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. 29 stycznia 2016 r.  rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Projekt dokumentu stanowiącego przedmiot postępowania konsultacyjnego udostępniony jest na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej Czytaj dalej … ( źródło: UKE )

Klauzule niedozwolone – uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy wyznaczył granice abstrakcyjnej kontroli wzorców umownych. Uchwała sądu rozstrzyga istniejące rozbieżności w tej sprawie. Klauzule niedozwolone są to postanowienia, które zostały uznane wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) za niedozwolone i następnie wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Ich stosowanie w umowach z konsumentami jest zabronione. Wśród praktyków prawa istniały rozbieżności, czy uznanie za niedozwoloną klauzuli stosowanej przez jednego przedsiębiorcę oznacza, że nie może być ona stosowana w innych wzorcach umownych przez tego samego lub innego przedsiębiorcę Czytaj dalej … ( źródło: uokik.gov.pl )

Szerokopasmowa Polska 2020 – dokonania i perspektywy. Budowa Regionalnych Sieci Szerokopasmowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa jako szansa dla rozwoju sieci oraz kwestie ułatwień dla realizacji inwestycji telekomunikacyjnych to główne tematy konferencji „Szerokopasmowa Polska 2020”, organizowanej 28 stycznia br. przez Ministerstwo Cyfryzacji. Minister Anna Streżyńska w trakcie spotkania mówiła o tym, że regionalne sieci szerokopasmowe zostały wybudowane, a cały zakres rzeczowy został zrealizowany w terminie. Przypomniała, że w ramach 14 projektów zrealizowano 29 345,87 km sieci, przy czym do tej pory powstało 2 927 węzłów (w tym 286 szkieletowych i 2 641 dystrybucyjnych), które będą mogły… Czytaj dalej →

Nowości w aplikacjach mobilnych mBanku i Orange Finanse. mBank jako pierwszy w Polsce wprowadza szybkie połączenie z centrum telefonicznym wprost z aplikacji mobilnej. Dzięki temu kontakt z konsultantem trwa krócej, a obsługa w ramach bankowości telefonicznej przebiega sprawniej, bo klient jest automatycznie identyfikowany. Usługa została udostępniona klientom mBanku i Orange Finanse. Dodatkowo, w aplikacji mBanku pojawił się produkt dostępny tylko mobilnie – lokata z promocyjnym oprocentowaniem 2,5 proc. Czytaj dalej … ( źródło: mBank )

Prezes UKE prezentuje Raport przeniesień numerów. Statystyki przeniesień numerów w sieciach ruchomych za pośrednictwem systemu PLI CBD w III i IV kwartale 2015 r. Od chwili uruchomienia w zarządzanym przez Prezesa UKE systemie Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) funkcjonalności związanej z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach ruchomych, tj. od dnia 26 czerwca 2015 r., za pośrednictwem ww. systemu w 2015 r., przeniesiono 717 236 numerów. Poniżej prezentujemy raport zawierający statystyki przeniesień w sieciach ruchomych w III i IV kwartale 2015 r. Treść Raportu… Czytaj dalej →

Scroll To Top