Szukaj po tagu: infrastruktura elektroenergetyczna

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. W dniu 5 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany umowy najmu infrastruktury elektroenergetycznej zawartej pomiędzy T-Mobile Polska S.A. a Tauron Dystrybucja S.A. Konsultacje potrwają 30 dni. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6174.8.2021”. W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji… Czytaj dalej →

Konsultacje projektów decyzji dotyczących dostępu do słupów elektroenergetycznych. 15 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych (dalej „OSD”): – innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie –Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie  –PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie –Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku –Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Zawarte w projektach rozstrzygnięć warunki dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych stanowią uniwersalny zbiór zasad i reguł ubiegania się… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security