UKE: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. Zmiana umowy najmu infrastruktury elektroenergetycznej zawartej pomiędzy T-Mobile Polska S.A. a Tauron Dystrybucja S.A.

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. W dniu 5 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany umowy najmu infrastruktury elektroenergetycznej zawartej pomiędzy T-Mobile Polska S.A. a Tauron Dystrybucja S.A.
Konsultacje potrwają 30 dni.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6174.8.2021”. W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
Powiązane pliki:
2022 05 04 projekt decyzji TMPL vs Tauron do konsultacji – 466 KB plik PDF
Z1 zapytanie – 57 KB plik PDF
Z2 wniosek o US – 42 KB plik PDF
Z3 protokół odbioru – 36 KB plik PDF
Z4 wzór protokołu awarii – 30 KB plik PDF
Z5 zgłoszenie dostępu – 39 KB plik PDF
Z6 Wzór US – 42 KB plik PDF
Z7 Wykaz słupów elektroenergetycznych – 38 KB plik PDF

źródło: UKE