Posts Tagged: normy PEM

Łatwiejszy dostęp do szybkiego Internetu coraz bliżej – megaustawa przyjęta. Lepszy zasięg w telefonie, szybki Internet – także tam, gdzie dzisiaj go nie ma – to efekty, które odczujemy dzięki przyjętej w czwartek przez Sejm megaustawie. Nazywamy ją megaustawą, aby było łatwiej. Jednak jej pełna nazwa brzmi Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Internet dla każdego Polacy chcą mieć łatwy i szybki dostęp do Internetu. To dla nich narzędzie codziennego użytku, które ułatwia im życie. Obecnie blisko 5 milionów gospodarstw domowych nie ma dostępu do szerokopasmowej… Read Article →

Megaustawa likwiduje luki w systemie pomiaru pola elektromagnetycznego. Megaustawa telekomunikacyjna rozwiązuje wiele problemów, na które zwraca uwagę Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym raporcie dotyczącym monitoringu pola elektromagnetycznego. NIK opublikował wyniki najnowszej kontroli. Izba przyjrzała się temu, jak funkcjonuje w Polsce monitoring pól elektromagnetycznych, których źródłem są m.in. nadajniki telefonii komórkowej. Wnioski wskazują przede wszystkim na niedofinansowanie organów odpowiedzialnych za monitoring. Wynikają z tego problemy techniczno-organizacyjne, np. brak odpowiedniej aparatury pomiarowej. Zastrzeżenia dotyczą także doskonalenia zawodowego inspektorów – metodyka pomiarów nie jest w wystarczającym stopniu uwzględniana w programach kształcenia. Ponadto Izba zwróciła uwagę, że brakuje systemu… Read Article →

Prezes UKE: Polskie normy promieniowania elektromagnetycznego ze stacji bazowych telefonii komórkowej zbyt rygorystyczne [ zapraszamy do lektury naszego redakcyjnego komentarza pod materiałem – dop. red. gsm.biz.pl ]. Wprowadzenie sieci 5G będzie wymagało ich zmniejszenia. Liberalizacja norm PEM i wprowadzenie zachęt inwestycyjnych dla operatorów to zdaniem prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej najpilniejsze, niezbędne elementy do wdrożenia na polskim rynku technologii 5G. – Przy obecnych normach PEM-ów nie ma mowy nie tylko o 5G. Nie ma również mowy o tym, żebyśmy w 2020 roku byli w stanie wypełnić zapotrzebowanie na obecnie istniejące sieci LTE. Szacuje się, że będzie… Read Article →

Scroll To Top