Szukaj po tagu: połączenie transgraniczne

Ogłoszenie wspólnego planu transgranicznego połączenia przez przejęcie pomiędzy POLKOMTEL SP. Z O.O. oraz LITENITE LIMITED. Zarząd Spółki Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419430 ogłasza, poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 5164§ 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 19 grudnia 2018 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz… Czytaj dalej →

Scroll To Top