Posts Tagged: postępowanie

Biegły rewident dla Orange Polska S.A. Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konkursowe, mające na celu wybór podmiotu, który zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2460) przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok 2019, 2020 i 2021 oraz wyników kalkulacji kosztów na rok 2021, 2022 oraz 2023 Orange Polska S.A. Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonano oceny jedynej złożonej oferty pod względem spełnienia wymagań formalnych zawartych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego (SWPK),… Read Article →

Postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji. W związku z przepisami art. 118d ust. 1a oraz 1b ustawy prawo telekomunikacyjne („PT”), wprowadzonymi do PT z dniem 16 maja 2020 r. na mocy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), w dniu 20 maja 2020 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz ogłoszonej w dniu 6 marca 2020 r. źródło: UKE

Marketing bezpośredni ACS Medica – postępowanie UOKiK – Prawo telekomunikacyjne zabrania kontaktowania się z konsumentami przez telefon w celach marketingowych bez ich wcześniejszej zgody – UOKiK wszczął postępowanie wobec firmy ACS Medica ze Śremu – Jej przedstawiciele dzwonili pod numery z ogólnopolskiej książki telefonicznej z zaproszeniami na pokazy handlowe Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec firmy ACS Medica ze Śremu. Zarzut dotyczy sposobu zapraszania konsumentów na prezentacje, podczas których przedsiębiorca sprzedawał maty i urządzenia do magnetoterapii. Telemarketerzy dzwonili pod numery z książki telefonicznej. Z informacji zebranych przez UOKiK wynika, że mogli nie mieć… Read Article →

Marketing bezpośredni ACS Medica – postępowanie UOKiK – Prawo telekomunikacyjne zabrania kontaktowania się z konsumentami przez telefon w celach marketingowych bez ich wcześniejszej zgody – UOKiK wszczął postępowanie wobec firmy ACS Medica ze Śremu – Jej przedstawiciele dzwonili pod numery z ogólnopolskiej książki telefonicznej z zaproszeniami na pokazy handlowe Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec firmy ACS Medica ze Śremu. Zarzut dotyczy sposobu zapraszania konsumentów na prezentacje, podczas których przedsiębiorca sprzedawał maty i urządzenia do magnetoterapii. Telemarketerzy dzwonili pod numery z książki telefonicznej. Z informacji zebranych przez UOKiK wynika, że mogli nie mieć… Read Article →

Wyroki sądowe: ochrona konsumentów – Telekomunikacja Internetowa, Ogród Zdrowia, VRM Group. – To przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów Telekomunikacja Internetowa – sygn. akt VII AGa 1081/18 Pierwszy z wyroków dotyczył pozwu z grudnia 2012 r. Prezes UOKiK wniósł o uznanie za niedozwolone i zakazanie wykorzystywania przez spółkę postanowienia wzorca umowy o treści: „Odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do wysokości opłaty za świadczenie usług przez miesiąc, obliczonej w zależności od opłacanego przez Klienta abonamentu, jako jednokrotność abonamentu miesięcznego, 1/3 abonamentu kwartalnego lub 1/12 abonamentu rocznego”. Zdaniem urzędu, klauzula stanowiła… Read Article →

Scroll To Top