Szukaj po tagu: procedury

Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Celem sporządzania planu jest przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych stosownie do przewidywanego zagrożenia, umożliwiających utrzymanie lub odtworzenie świadczenia usług telekomunikacyjnych przede wszystkim organom koordynującym działania ratownicze i służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy oraz innym podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w następnej kolejności pozostałym użytkownikom. Zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planu określa, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. z 2020 r. poz…. Czytaj dalej →

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o zmianie dokumentacji, związanej z procesem przenoszenia numerów. Opublikowano również nowe zakresy komunikatów EXX przy realizacji procedury przenoszenia numeru w sieciach komórkowych oraz w sieciach stacjonarnych Pliki: – Opis procesów głównych przenoszenia numerów – 2,0 MB plik PDF – Format i zawartość komunikatów EXX dla FNP – 1,5 MB plik PDF – Format i zawartość komunikatów EXX dla MNP – 1,3 MB plik PDF źródło: UKE

Proces wyznaczania i wyłączania adresów w POPC. Jak wygląda proces wyznaczania białych plam NGA na potrzeby Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa? W jaki sposób weryfikowane są adresy w POPC, na jakiej podstawie są wykluczane i jakie są możliwości postępowania w przypadku wyłączenia adresu z programu? Zapraszamy do lektury naszego opracowania! – POPC – proces wyznaczania i wyłączania adresów – 1,5 MB plik PDF źródło: UKE

UKE: Zmiana dokumentacji PLI CBD. Zmiana dotyczy środowiska produkcyjnego NP od dnia 21.12.2020 r. 21 grudnia br. wchodzi w życie zmiana art. 71 ust. 1b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przepis wprowadzony art. 14 pkt 3) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 r. Poz. 875). W związku z powyższym aktualizujemy dokumentację PLI CBD. Zmiana w dokumentacji została uzgodniona na spotkaniach z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi zrzeszonymi w PIIT. W dokumencie „Opis… Czytaj dalej →

Wymiana komunikatów – zmiana dostawcy usługi dostępu do internetu. Sposób i tryb wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług w celu realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany dostawcy tej usługi. Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 r. poz. 875) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zobowiązany został, w terminie do 16 listopada 2020 r., do określenia sposobu i trybu wymiany… Czytaj dalej →

Wymiana informacji pomiędzy dostawcami usługi dostępu do internetu. Trwają prace zmierzające do wypracowania modelu wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług na potrzeby realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości usługi dostępu do internetu, w przypadku zmiany dostawy usługi. Zgodnie z zapisami art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Prezes UKE zobowiązany został do określenia sposobu i trybu wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług na potrzeby realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości usługi dostępu do internet,… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security