Wymiana komunikatów – zmiana dostawcy usługi dostępu do internetu

Wymiana komunikatów – zmiana dostawcy usługi dostępu do internetu. Sposób i tryb wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług w celu realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany dostawcy tej usługi. Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 r. poz. 875) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zobowiązany został, w terminie do 16 listopada 2020 r., do określenia sposobu i trybu wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług w celu realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w przypadku zmiany dostawcy tej usługi. Prezentowany sposób i tryb wymiany komunikatów dotyczy realizacji uprawnienia abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w okresie przejściowym, tj. do czasu wybudowania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 78a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.), do wymiany komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby realizacji tego uprawnienia.
Pliki:
Wymiana komunikatów – zmiana dostawcy usługi dostępu do internetu – 305 KB plik PDF

źródło: UKE