UKE: Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Celem sporządzania planu jest przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych stosownie do przewidywanego zagrożenia, umożliwiających utrzymanie lub odtworzenie świadczenia usług telekomunikacyjnych przede wszystkim organom koordynującym działania ratownicze i służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy oraz innym podmiotom realizującym zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w następnej kolejności pozostałym użytkownikom. Zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planu określa, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 1464). Przedsiębiorcy posiadający plan, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia obowiązani są do sporządzenia planu wg. niniejszego nowego rozporządzenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu aktualizacji okresowej planu sporządzonego na podstawie przepisów dotychczasowych. Wytyczne oraz procedura sporządzenia planu znajdują się w załączniku
Pliki:
Wytyczne do sporządzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń – 432 KB plik PDF

źródło: UKE