Posts Tagged: UKE

Wniosek o zmianę rezerwacji DZC-WAP-5174-4/13 (233). 29 maja 2020 r. do Prezesa UKE wpłynął wniosek P4 sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, o zmianę decyzji Prezesa UKE nr DZC-WAP-5174-4/13 (233) z dnia 14 czerwca 2013 r. zmienionej decyzją nr DZC-WAP-5174-9/13(21) z dnia 27 listopada 2015 r. oraz decyzją DZC.WAP.514.47.2018.15 z dnia 30 października 2018 r., dokonującej na rzecz P4 rezerwacji częstotliwości z zakresu 1739,9-1744,9 MHz oraz 1834,9-1839,9 MHz na obszarze całego kraju, poprzez wprowadzenie zmian w Załączniku nr 1 do Rezerwacji pn. „Warunki wykorzystywania częstotliwości z zakresów 1710,1-1784,9 MHz oraz 1805,1-1879,9 MHz”. Celem wnioskowanej zmiany… Read Article →

Ruszył konkurs na certyfikowany mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu. W związku z nadchodzącym w tym roku końcem okresu certyfikacji działającego mechanizmu monitorowania jakości usługi dostępu do internetu, Prezes UKE ogłosił konkurs na dostawcę mechanizmu na kolejne 24 miesiące, począwszy od 1 grudnia 2020 r. W nowej wersji mechanizmu zostaną wprowadzone zmiany, które umożliwią konsumentom jeszcze wygodniejsze korzystanie z tego narzędzia. Najważniejsze ulepszenia to: – podniesienie maksymalnej mierzonej prędkości z 1 Gb/s do 2,5 Gb/s – zwiększenie dostępności aplikacji na różne systemy operacyjne – wprowadzenie opcji automatycznych pomiarów sekwencyjnych – wyłączenie obowiązku rejestracji dla pomiarów… Read Article →

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze Rejestru urządzeń, zwolnionych decyzją Prezesa Urzędu z konieczności posiadania pozwolenia radiowego. Ostatnie dane obejmują kolejne pozycje, związane ze stacjami bazowymi sieci Play Pliki: – 2020-06-05_2016-2017 – 12,2 MB plik XLSX – 2020-06-05_2018 – 29,7 MB plik XLSX – 2020-06-05_2019 – 21,2 MB plik XLSX – 2020-06-05_2020 – 4,8 MB plik XLSX źródło: UKE

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze Rejestr Urządzeń, związanych z użytkowaniem urządzeń radiowych przez operatorów, a zwolnionych decyzją Prezesa UKE z konieczności uzyskania pozwolenia radiowego. Nowe dane datowane są na 1 czerwca 2020 r. Pliki: – 2020-06-01_2016-2017 – 12,2 MB plik XLSX – 2020-06-01_2018 – 29,7 MB plik XLSX – 2020-06-01_2019 – 21,2 MB plik XLSX – 2020-06-01_2020 – 4,6 MB plik XLSX źródło: UKE Materiały powiązane: – arkusze Pozwolenia radiowe UKE dla stacji bazowych 5G/4G/3G/2G/CDMA – baza pozwoleń budowlanych GUNB – Plus rozpoczął budowę stacji BT34554 w Jeleniej Górze

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze Rejestru Urządzeń. Najnowsze dane datowane są na 27 maja 2020 r. Pliki: – 2020-05-27_2016-2017 – 12,2 MB plik XLSX – 2020-05-27_2018 – 29,7 MB plik XLSX –  2020-05-27_2019 – 21,2 MB plik XLSX – 2020-05-27_2020 – 4,6 MB plik XLSX źródło: UKE

Scroll To Top