Śmigiel. Co dalej z sygnałem Orange ?

Jak zgodnie informuje Urząd Miasta Śmigiel ( woj. wielkopolskie ) oraz centrala Orange Polska, celem poprawienia sytuacji radiowej w mieście, w trybie specjalnym uruchomiono dodatkową stację na maszcie T-Mobile, przy ul. Glinkowej ( przy jednoczesnej likwidacji mobilnej stacji, pracującej obok ). W nowej stacji nie zaimplementowano tylko LTE, które jest wciąż propagowane tylko z lokalizacji, będącej tematem wcześniejszej skargi, wysłanej przez przedstawiciela UM Śmigiel pod nasz adres, tj. przy ul. Południowej ( maszt Orange ). Urząd Miasta Śmigla podkreśla, że dziś sytuacja jest daleka od pożądanej, niemniej – diametralnie inna, aniżeli była dotąd, kiedy Urząd miał ogromne trudności z realizacją usług. Temat zakłócania pracy stacji przy ul. Południowej pozostaje jednak otwarty i nierozstrzygnięty, co do źródeł zakłóceń. Obecnie, realizacja usług jest możliwa w budynku Urzędu, jak i w samym mieście, o którym mowa. Przy okazji tematu problemów z jakością usług Orange w Śmiglu, od przedstawiciela UM usłyszeliśmy, iż w tym miejscu warto zadać pytanie, dlaczego operator mimo wielu monitów, powtarzających się od dwóch lat zareagował należycie dopiero po skardze do mediów, zaś ze strony Orange płynie zapytanie: dlaczego Wielkopolska Delegatura UKE w Poznaniu mozoli się z tematem zgłoszonych w eterze zakłóceń ( ostatnie z kwietnia br. ), sprawiając wrażenie braku woli bądź braku umiejętności rozwiązania problemu ? Dodajmy, iż od operatora otrzymaliśmy sugestie, iż “być może” źródła zakłóceń płyną “gdzieś” z okolic, sąsiadujących z miastem Śmigiel wsi, zaś lokalni radiowcy, próbujący rozwikłać “zagadkę” częstotliwości pasożytniczych – jako źródło wskazują stację Play, pracującą na wieży kościoła w samym centrum Śmigla. Ponieważ praca regulatora w zakresie jego ustawowych uprawnień, w wykonaniu terenowego przedstawicielstwa tego organu budzi szereg zastrzeżeń i wątpliwości – przekazujemy temat do analizy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, licząc jednocześnie na to, że owa analiza nie zakończy się na kilkuzdaniowej, administracyjnej konkluzji, ale na rzeczowej ocenie pracy Delegatury UKE w Poznaniu przez Prezesa UKE oraz na ostatecznym rozwiązaniu problemu zakłóceń stacji Orange, przy ul. Południowej w Śmiglu. Do Orange apelujemy natomiast o bieżący monitoring stacji, która stanowi przedmiot zastrzeżeń, ponieważ w jakimś zakresie ustabilizowanie jakości jej pracy może zależeć również od jakości jej parametryzacji w każdym z zakresów. Przypominamy jednocześnie, że w nowej stacji, przy ul. Glinkowej warto dodać LTE

źródło: informacja własna

Materiał powiązany:
Halo ! Tu Śmigiel …