Zobowiązanie do zmiany oferty SOR

Zobowiązanie do zmiany oferty SOR. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji z dnia 18 lipca 2017 r., zobowiązującej OPL do zmiany Oferty SOR poprzez wykreślenie opłaty hurtowej za przeniesienie numeru (NP) wydał decyzję utrzymującą decyzję z dnia 18 lipca 2017 r. w mocy
Czytaj dalej …

źródło: UKE