Koniec LTE800 w grupie telekomunikacyjnej Zygmunta Solorza

W związku z przewidywanym zakończeniem, z dniem 31 grudnia br. eksploatacji częstotliwości z zakresu 800 MHz ( 5 MHz, LTE ), w grupie telekomunikacyjnej Zygmunta Solorza, na bieżący rok planowane są jedne z największych inwestycji od wielu lat. Stacje, które wykorzystywały dotąd LTE800 – są rekonfigurowane i implementowane jest na nich LTE900. Niejako przy okazji – planowane są również uruchomienia nowych stacji, choć ich wymagana ilość, ze względu na podobne, wieloletnie zaniechania inwestycji – jest zdecydowanie większa względem tego, co operator przekazuje jako inwestycje planowane. Dodajmy przy tym, iż analizy informacji, przekazywanych do wiadomości przez konsultantów operatorskiego forum – plusforum.pl – nie wróżą specjalnych, jakościowych zmian w tzw. trzeciej strefie radiowej Polkomtela, zarządzanej w Poznaniu. Jest to strefa o największym chaosie dostępnych na stacjach technologii. Biorąc pod uwagę stan pracujących stacji grupy, czy to w miastach, czy poza miastami – w tzw. łańcuchu obszarowym nagminnie spotkamy stacje po kolei, gdzie w jednej dostępny jest tylko UMTS900, w następnej UMTS2100 i LTE1800, by w dalszej spotkać stację z dostępnymi wszystkimi technologiami, potem zaś znów lokalizację na przykład z GSM / LTE800. Przy takich „kombinacjach radiowych” trudno nie tylko o rozsądną parametryzację sieci, ale również o racjonalne pokrycie określonego obszaru konkretną technologią w sposób spójny. W ostatnich dniach, na łamach wspomnianego plusforum.pl przekazano choćby informację na temat planowanych inwestycji w mieście Jelenia Góra, w której to informacji trudno doszukać się planu, wskazującego, że wreszcie komplet stacji miejskich zostanie doposażony w LTE, w jakimkolwiek z pasm, mało tego – wiele wskazuje na to, że śródmiejska stacja BT-33262 pozostanie stacją dookólną, a po rozbudowie będzie posiadać ledwie: GSM, mało pojemny UMTS900 oraz niepriorytetowe i niepojemne LTE900. Jak w takim razie zoptymalizować ruch sieciowy w śródmieściu i jak zagwarantować dostęp do sygnału sieci potencjalnym klientom, zamieszkującym obszar na wschód od cytowanej stacji ? Dodajmy, że ani słowem nie odniesiono się do stacji, pracujących w turystycznych dzielnicach Jeleniej Góry, tj.:
1) BT-33739 ( wieża Zamku „Chojnik”, gdzie od lat prosi się nie tylko o LTE, ale również o czwarty sektor, władny dokryć przejazd między dzielnicami: Sobieszów i Jagniątków )
2) BT-33237 ( dach Sanatorium MSWiA „Agat”, zdrojowa dzielnica Cieplice, sąsiedztwo Parku Zdrojowego, gdzie stacja pracuje ledwie w GSM i UMTS900 )
Oczywiście, nieuzasadnione zachowanie pracy „bez LTE” dotyczy również kluczowych stacji wzdłuż biegu ulicy Sudeckiej, gdzie toczy się całodobowy, zbliżony do autostradowego – ruch w kierunku Karpacza, tj.:
a) BT-34517 ( ul. Sudecka 42 )
b) BT-34562 ( ul. Sudecka 79, GOPR )
Pytamy operatora również o powód planowanego pozostawienia wyłącznie z LTE800 jedynej stacji na sporym osiedlu „Czarne” ( BT-34512 ), która to również mogłaby realnie dopełnić obszar pokrycia drogi w kierunku Karpacza, ale ze względu na niepriorytetowe pasmo tego nie czyni. Wreszcie, dlaczego tylko z LTE800 (LTE900) pozostaną dwie, kolejne stacje, w sąsiedztwie których toczy się ogromny ruch, tj.:
a) BT-33473 ( wyjazd z miasta w kierunku dwóch granic Państwa, w tym sąsiedztwo szlaku kolejowego do czeskiego Liberca. Dziś pracują tu: GSM, UMTS900 i LTE800. Brak natomiast: UMTS2100 i LTE1800 )
b) BT-30582 ( ul. Wolności 179, stacja przy głównym łączniku centrum miasta oraz zdrojowej dzielnicy Cieplice. Obiekt: maszt własny Polkomtela. Pracują tu na trzech sektorach: GSM900 / UMTS900 / UMTS2100 oraz LTE800. Brakuje natomiast LTE1800 i przy tak obleganym szlaku komunikacyjnym oraz dużym obciążeniu LTE1800 w stacjach obok, tj.: 30122 oraz BT-30667, gdzie prędkości download zaczynają przypominać transfery z UMTS900 – zachowanie operatora jest zadziwiające i niezrozumiałe. Dodajmy, że nie tak dawno, do masztu Polkomtela, o którym mowa dołączyli operatorzy Networks!, którzy zadbali nie tylko o komplet pasm, ale również o obecność wskazanych w tym miejscu czterech sektorów. Dlaczego Polkomtel nie wyciąga wniosków z takich ruchów konkurencji ?
Oczywiście, trzecia strefa radiowa, to oprócz braku monolitu radiowego i częstego braku w stacjach kluczowych dla obsługi ruchu i wydajności technologii: LTE1800, czy UMTS2100 – również kompletnie zaniedbane w zakresie pokrycia sygnałem:
a) całe obszary ( np. Kotlina Kłodzka, gdzie są nie tylko braki w stacjach, ale także stacje dwusektorowe lub bez LTE i to na własnych obiektach, gdzie konkurencja posiada zarówno dwa sektory, jak i komplet technologii, np. Bartnica, czy województwo lubuskie )
b) miasta z deficytową ilością stacji, marnym pokryciem, wymieszanymi technologiami oraz marnymi poziomami transmisji danych, np.: Kłodzko, Nowa Ruda, Bolesławiec, czy Zielona Góra, gdzie ilość jednorodnych technologicznie stacji Play przekracza ilość stacji Plusa już niemal 2.5-krotnie

Reasumując, to że operator „coś” robi – cieszy, niemniej – jak widać z informacji konsultantów, publikowanych na portalu plusforum.pl – są to głównie zmiany technologii z LTE800 na LTE900, czyli ruchy „zachowawcze” po planowanym wyłączeniu LTE800, zaś ilość stacji nowych jest znikoma, choć dobrze, że wreszcie są. Na kanwie całokształtu inwestycyjnych, ale i parametryzacyjnych „ruchów” Polkomtela warto zadać pytanie, czy w okresie intensywnych inwestycji w nowe stacji w grupie Networks! oraz … w Play – operator za moment nie przebudzi się z refleksją, że zostaliśmy kolejnych kilka lat za konkurencją i nie będzie tak, jak z implementacją UMTS900, w zakresie której Polkomtel do dziś odrabia straty pokryciowe względem konkurencji, która do tej pory zdążyła dołożyć do owych 900 MHz również UMTS2100 oraz masowo zaimplementować LTE, choć to Polkomtel rozpoczął proces inwestycji w ten segment

źródło: informacja własna