Co Networks! ukrywa przed operatorami ? Gdzie są piony radiowe operatorów ?

Prezentujemy jakość sygnału oraz handover w sieci Orange, w segmentach 3G/2G na trasach:
1. Jelenia Góra – Śmigiel ( Wielkopolska )
2. sąsiedztwo Torunia – Jelenia Góra
W przypadku pierwszej trasy wyselekcjonowaliśmy kilka przypadków, choć ich występowanie jest nagminne i osoba radiowo “oswojona” dość prosto je wychwyci – gdzie w sieci operatora występują rażące uchybienia w parametryzacji sąsiedztw między komórkami. Tym oto sposobem terminal przelogowuje się do komórek w sieci 3G przez sieć 2G, utrzymując terminal w czasie, poprzedzającym handover do 2G w komórce poprzedniej “do upadłego”. Podobne sytuacje występują również wtedy, kiedy pozornie ich nie widać. Skutkiem są jednak kilkunastosekundowe przerwy w dostępie terminala do sieci lub nagłe podniesienie mocy na realizację handover, który między komórkami 3G odbywa się siłowo. Dwie trasy, które przejechaliśmy w ostatnich dniach prezentujemy celowo, ponieważ przejazd odbywał się w zdecydowanej większości inaczej ( inne regiony Polski ). Oba logi prezentują jednak to samo niedbalstwo w podejściu do parametryzacji. Reasumując, skoro Networks! miał być panaceum na obniżenie kosztów, ale również na jakość sieci, to zdecydowanie można przeciwstawić się w tym miejscu tezie o jakości sieci i jej parametryzacji. Ponieważ piony radiowe w Orange i T-Mobile, oprócz powołania do życia Networks! pozostały w większym lub mniejszym składzie – warto zapytać, czy rzeczywiście cokolwiek robią, aby weryfikować, jak pracuje sieć ? Zważywszy, że zjawisko uchybień, na które wskazujemy nie jest kwestią dnia bieżącego, ale podobne zaniedbania sygnalizowaliśmy już nawet kilka lat temu – można wysnuć wniosek, że operatorowi na jakości sieci specjalnie nie zależy, zaś dozór nad tym, co robi Networks! i własne piony radiowe – jest po prostu żaden
Pliki logów:
1. trasa: Jelenia Góra – Śmigiel tutaj
2. trasa: okolice Torunia – Jelenia Góra tutaj
Pomiary na obu trasach zrealizowaliśmy w trybie sieci 3G/2G
Podczas przejazdu terminal zanotował również obecność innej nośnej w 3G UMTS900, aniżeli standardowa 3064. Nowa nośna, stosowana np. w okolicy Kępna, to 3082

źródło: informacja własna