Aktualizacja wykazów pozwoleń radiowych UKE

W serwisie internetowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane dane, związane z wydanymi pozwoleniami radiowymi dysponentom częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych. Bieżące arkusze można odnaleźć tutaj

źródło: UKE

Materiały powiązane:
UKE: co jest dzisiaj wart regulator usług telekomunikacyjnych ?