Orange raportuje dane I kwartału 2018 r.

Orange zaprezentował dane I kwartału 2018 r. Sama interpretacja wyników, zapewne z powodów wyraźnej krytyki danych, wynikających z obniżającej się efektywności w poprzednich kwartałach – jest dość pokrętna i widać, że Zarząd wciąż nie ma pomysłów na wyjście z impasu, choć odłogiem stoją inwestycje światłowodowe, na które popyt jest, ale możliwości świadczenia usług ze względu na braki infrastrukturalne nie ma. Pisaliśmy o tym w ostatnim czasie wiele razy. Na operatora spada również coraz mocniejsza krytyka ze strony sieci sprzedaży, której przedstawiciele widzą świetnie mającą się biurokrację, umiejętność utrzymywania pozycji kierowniczych oraz na szczeblu zarządzającym, zaś na dalszym planie pozostaje strategia i realne umiejętności do zaplanowania działań, zmierzających do polepszenia wyników. Tymczasem są naciski na wykonanie planów sprzedażowych, choć z drugiej strony dzieje się wiele, aby te plany nie dały się zrealizować. Chętnych do zapoznania się z wynikami I kwartału ( polecamy wnikliwe czytanie ) zapraszamy tutaj

źródło: informacja własna / Orange