Nowe LTE900 Plusa w Jeleniej Górze

Plus rozszerzył do LTE900 kolejną stację w Jeleniej Górze. Pracuje w trybie testowym. Prace modernizacyjne objęły również wymianę zestawów anten sektorowych. Stacja, o której mowa, to BT-33473, przy ul. Sobieskiego 53, na dachu „BGI ZREMB” i jest ona często powracającym tematem na naszych łamach. W jej sąsiedztwie bowiem znajdują się hurtownie, osiedla mieszkaniowe, bieg dwóch dróg krajowych w kierunku granic Państwa: z Republiką Czeską ( droga krajowa nr 3 ) oraz z Niemcami ( droga krajowa nr 30 ), a ponadto dwa biurowce Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto, w dosłownym sąsiedztwie stacji biegną dwie linie kolejowe, o przebiegu międzynarodowym: jedna do niemieckiego Gorlitz, zaś druga do czeskiego Liberca. Mimo alokacji w miejscu skupienia takiego ruchu – stacja posiadała do dziś: GSM / UMTS900 oraz LTE800. Większość czasu przepracowała z dwoma sektorami GSM, zaś rozszerzenie do UMTS900, LTE800 oraz trzeciego sektora nastąpiło niedawno. Jak widać ze specyfikacji pracujących pasm, w stacji wciąż brakuje wydajnej, logicznej dla obsługi takiego ruchu i odciążenia stacji w sąsiedztwie technologii UMTS2100 w 3G oraz LTE1800 w 4G. Jeśli grupa Polkomtela zrezygnuje w końcu roku z LTE800, a LTE900 stanie się substytutem tego pasma – cały proces tzw. „modernizacji” przyniesie dla grupy wątpliwe zmiany jakościowe względem stanu obecnego. Jak wielokrotnie zaznaczaliśmy, w stacji BT-33473 brakuje nie tylko LTE1800 oraz UMTS2100, ale również sektora, z azymutem na południowy-zachód: kierunek biegu drogi krajowej nr 3 do Jakuszyc, biegu linii kolejowej do Zgorzelca / Gorlitz oraz osiedli mieszkaniowych. Pozostawienie stacji w obecnym kształcie, to generowanie niepotrzebnego obciążenia w priorytetowym paśmie LTE1800 stacji: BT-33522, BT-34526, BT-33173 oraz 30122 ( stacja na maszcie Orange, ul. Karola Miarki 42 ) oraz obciążenia w priorytetowym UMTS2100 (3G) stacji: BT-33522, BT-34526, BT-34555 i BT-33173. Jeśli budowanie zasięgu nadal ma pozostać w obecnym kształcie, zaś sposobem na zagwarantowanie transmisji danych ma być dublowanie interface radiowych w stacjach dalszych od terminala i niepotrzebnie dociążanych przez brak logiki w budowie logicznej i spójnej technologicznie sieci, z systemem monolitu radiowego w stacjach, z logicznym i stabilnym systemem handover, to grupa Polkomtela, mimo chęci, wyrażanej w reklamach nie wyjdzie z drogi, prowadzącej do konkurencji przez gąszcz problemów, generowanych wyłącznie przez ideologiczny konserwatyzm i maniakalny upór w teorii, że najlepiej jest tak, jak jest, choć przeczą temu od lat fakty i tzw. codzienność użytkownika

Zrzuty ekranów z dnia dzisiejszego, stacja BT-33473. Terminal zalogowany w wymuszonym paśmie LTE900 ( pasmo można uznać za nieobciążone ze względu na charakter pracy stacji ):

źródło: informacja własna

informacja powiązana:
a na Chojniku, w Jeleniej Górze straszy