Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2018 roku

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2018 roku. Podsumowanie drugiego kwartału
Sprzedaż raportowana oraz sprzedaż dla porównywalnych jednostek, z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych zmniejszyła się -1%. Segment Networks wykazał wzrost sprzedaży o 2 % rdr zarówno w raportowanej sprzedaży, jak i skorygowanej o porównywalne jednostki i waluty, przy silnym wzroście sprzedaży w Ameryce Północnej.
– Marża brutto wyniosła 34,8% (29,1%). Marża brutto z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych poprawiła się do 36,7% (30,9%), głównie dzięki redukcji kosztów i ciągłemu rozwojowi systemu Ericsson Radio System (ERS).
– Koszty operacyjne wyniosły 17,2 mld SEK (15,4 mld dolarów). Koszty operacyjne z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wzrosły do 16,3 mld SEK (16,8 mld dolarów). Redukcja kosztów SG&A (ogólne i administracyjne) została zrekompensowana zwiększonymi inwestycjami w badania i rozwój, wyższą prowizją na zmienną rekompensatę i zwiększoną prowizją dla przeterminowanych należności handlowych.
– Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 0,2 mld SEK (-0,5 mld dolarów). Zysk operacyjny z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniósł 2,0 mld SEK (1,0 mld dolarów).
– Marża operacyjna w segmencie Networks, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji, wyniosła 13,3% (13,4%). Marża brutto poprawiła się na skutek zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
– Przychody (straty) z działalności operacyjnej w dziale Digital Services, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji, poprawiły się do poziomu -1.5 mld SEK (-1,8 mld dolarów) wynikiem poprawy marży brutto do 42,6% (35,7%) ze względu na redukcję kosztów.
– Marża operacyjna w dziale Managed Services, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji, wzrosła do 6,5% (-2,1%) w wyniku redukcji kosztów oraz przeglądu kontraktów klienckich.
– Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,4 mld SEK (0,0 mld dolarów). Wolne przepływy pieniężne wyniosły -0,6 mld SEK (-1,3 mld dolarów). Środki pieniężne netto wzrosły do 33,1 mld SEK (24,0 mld dolarów)
Czytaj dalej …

źródło: Ericsson