Ministerstwo Cyfryzacji tworzy grupę roboczą ds, IoT

Dołącz do Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy (IoT). Minister Cyfryzacji, w trosce o rozwój polskiej gospodarki i stworzenie warunków dla rozwoju innowacji, powołuje Grupę Roboczą ds. Internetu Rzeczy. Grupa ma być ucieleśnieniem idei ścisłej współpracy administracji – w tym właściwych resortów – z przedsiębiorcami. Zdefiniowano trzy główne cele działania Grupy, jednak pozostajemy otwarci na przyszłe ewentualne sugestie jej członków. Chcemy, aby w ramach wspólnej pracy Grupa Robocza:
– przeanalizowała potrzeby polskiej gospodarki związane z IoT i wskazała konkretne rozwiązania, które powinny być wdrożone na szczeblu ministerstwa i rządu,
– pomogła w wypracowaniu przez ministerstwo rozwiązań mających stymulować rozwój firm, produktów i usług związanych z IoT,
– wskazała nieuzasadnione bariery prawne ograniczające rozwój IoT a także potrzeby wprowadzenia standardów i regulacji dla harmonizacji tej części rynku.
W ramach Grupy chcemy zgromadzić reprezentację jak najszerszej części rynku związanego z IoT. Zależy więc nam na przedstawicielach środowisk biznesowych rozwijających technologie IoT, ale także sektorów gospodarki, których rozwój jest uzależniony od tych rozwiązań. Ponadto, zapraszamy do współpracy izby gospodarcze, środowiska naukowe, związki i zrzeszenia pracodawców, ale też organizacje społeczne. W wyborze członków będziemy kierować się kryterium wiedzy merytorycznej kandydatów i chęcią osiągnięcia jak największej reprezentatywności Grupy. Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń, w których znajdzie się CV, nazwa reprezentowanej instytucji i zbiór zagadnień, które w ramach prac Grupy kandydat chciałby poruszyć.
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 10 sierpnia 2018 r.
Adres email: sekretariat.dzd@mc.gov.pl
(*) Bycie wybranym w skład Grupy wiąże się z koniecznością upublicznienia swojego imienia i nazwiska oraz reprezentowanej instytucji. Osoby, które nie wyrażają na to zgody, prosimy o niezgłaszanie swoich kandydatur

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji