NGA: Jak poprawnie zgłosić plan inwestycyjny ?

Jak poprawnie zgłosić plan inwestycyjny ? W ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA zbieramy plany inwestycyjne, dotyczące infrastruktury sieci NGA na lata 2018 – 2021. Podpowiadamy, jak zgłosić plan, żeby został on uznany za wiarygodny. Zbieramy plany inwestycyjne dotyczące, infrastruktury NGA po to, by wiedzieć, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę telekomunikacyjną ze środków własnych. Takie obszary nie będą mogły zostać wyznaczone do kolejnych interwencji w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC).
Dlaczego warto zgłosić plan inwestycyjny ?
Lista obszarów białych NGA dla pozostałych interwencji w ramach I osi PO PC zostanie opracowana wyłącznie na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE w 2018 roku oraz konsultacji społecznych obszarów białych NGA. Tak przygotowana lista obszarów białych NGA będzie ostateczną listą i po jej opracowaniu nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej do wybudowania infrastruktury. Jeśli nie zgłosisz planu inwestycyjnego, to musisz liczyć się z tym, że na obszarze Twojej inwestycji może zostać wybudowana sieć przez beneficjenta PO PC.
Kiedy, co i jak zgłaszać ?
Konsultacje społeczne trwają od 29 czerwca do 31 lipca 2018 r. W konsultacjach należy zgłaszać inwestycje planowane lub realizowane od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. Zgłaszając plan, wskaż pojedyncze punkty adresowe, które chcesz objąć zasięgiem swojej inwestycji, jej technologię, szacowaną przez Ciebie wartość, a także planowany harmonogram jej realizacji
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji