Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszła w życie

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszła w życie. Stworzenie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), to cel ustawy, która 28 sierpnia br. weszła w życie. Po raz pierwszy, powstaje system z jasnym przydziałem zadań i odpowiedzialności, który umożliwi sprawne działania na rzecz wykrywania, zapobiegania i minimalizowania skutków ataków, naruszających cyberbezpieczeństwo RP. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa została uchwalona przez Sejm RP 5 lipca 2018 r., 1 sierpnia podpisał ją Prezydent RP, a następnie została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 13 sierpnia br. (Dz. U. 2018 poz. 1560).
Ustawa oraz towarzyszące jej rozporządzenia wykonawcze w pełni wdrożą do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywę NIS.
Kto wchodzi w skład KSC ?
Czytaj dalej …

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji