Zniesienie obowiązku składania informacji o udostępnianiu danych retencyjnych

Zniesienie obowiązku składania informacji o udostępnianiu danych retencyjnych. Przypominamy, że zniesiony został obowiązek składania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej corocznych informacji dotyczących przypadków udostępniania uprawnionym podmiotom, sądom i prokuratorom tzw. danych retencyjnych, o których mowa w art. 180c ust. ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Jest to skutek uchylenia z dniem 7 lutego 2016 r. art. 180g tej ustawy. Wprowadzona zmiana nie ma wpływu na pozostałe obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w zakresie zatrzymywania, przechowywania i udostępniania danych uprawnionym podmiotom, sądom i prokuratorom, określone w art. 180a ustawy – Prawo telekomunikacyjne, (podstawa prawna: art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z dnia 4 lutego 2016 r. poz. 147)

źródło: UKE