UKE: przygraniczne porozumie zagospodarowania częstotliwości 3.4 – 3.8 GHz

Porozumienia 3,4-3,8 GHz. W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie umów międzynarodowych dotyczących wykorzystania częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz w rejonach przygranicznych zawartych z administracjami łączności krajów sąsiednich. Treść porozumienia jest dostępna po kliknięciu w link umieszczony w kolumnie „Strony”
Zawartość „tabeli” dostępna tutaj

źródło: UKE