Wyniki konsultacji projektów decyzji Prezesa UKE dotyczących warunków dostępu do kabli w budynkach wielorodzinnych

Wyniki konsultacji projektów decyzji Prezesa UKE dotyczących warunków dostępu do kabli w budynkach wielorodzinnych. Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektów decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych.
W dniach 10 stycznia 2019 r. – 11 lutego 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowania konsultacyjne dotyczące projektów decyzji w powyższej sprawie dla:
1. Netii S.A. z siedzibą w Warszawie
2. UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
3. Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
4. „Vectra Investments” sp. z o. o. sp. j. z siedzibą w Warszawie
5. INEI S.A. z siedzibą w Poznaniu
6. TOYA sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi
W ramach postępowań konsultacyjnych do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
Czytaj dalej …

źródło: UKE