FIBEE I oraz FIBEE IV ponawiają postępowania na wybór generalnych wykonawców na wszystkich obszarach POPC3

FIBEE I oraz FIBEE IV ponawiają postępowania na wybór generalnych wykonawców na wszystkich obszarach POPC3. Zarząd spółek FIBEE I oraz FIBEE IV postanowił zamknąć bez rozstrzygnięcia postępowania o wybór generalnych wykonawców w ramach działań związanych z trzecim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W piątek w Bazie Konkurencyjności opublikowane zostały nowe postępowania przetargowe dotyczące wszystkich obszarów konkursowych. FIBEE I Sp. z o.o. i FIBEE IV Sp. z o.o. są beneficjentami trzeciego konkursu Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Obejmował on 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym obszary kraju. Spółki FIBEE I oraz FIBEE IV zostały beneficjentami na 19 z nich. W ramach postępowań prowadzonych przez FIBEE I oraz FIBEE IV, zmierzających do udzielenia zamówienia generalnych wykonawców trzeciego konkursu POPC, ich zarząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich postępowań bez wyboru najkorzystniejszych ofert. W piątek (15.03.2019 r.) w Bazie Konkurencyjności zamieszczone zostały nowe ogłoszenia o postępowaniach przetargowych na wszystkie obszary konkursowe. Ogłoszenie nowych postępowań ma przede wszystkim przyczynić się do poszerzenia kręgu potencjalnych wykonawców, co pozwoli podnieść konkurencyjność postępowania i porównywalność składanych ofert oraz zwiększenia zabezpieczenia interesów zamawiających

źródło: Inea