Ruszyły pilotaże łączności LTE 450 dla energetyki

Ruszyły pilotaże łączności LTE 450 dla energetyki. PGE Systemy, spółka odpowiadająca za systemy IT w Grupy Kapitałowej PGE, wspólnie z partnerami z branży energetycznej, rozpoczęła pilotaż systemu łączności krytycznej w oparciu o technologię LTE w paśmie 450 MHz dla sektora energii. Celem pilotażu jest potwierdzenie pełnej funkcjonalności komunikacji dyspozytorskiej o znaczeniu krytycznym, w tym Push to Talk (PTT) i Push to Video (PTV). Dodatkowo, ta sama sieć posłuży do transmisji danych automatyki elektroenergetycznej i odczytu liczników. Pierwsze połączenia zostały z sukcesem przetestowane na infrastrukturze zainstalowanej przez europejskich partnerów technologicznych w Augustowie, Warszawie i Wrześni koło Poznania. Jak podkreśla PGE Systemy, komunikacja w oparciu o technologię LTE jest już obecnie kompletną odpowiedzią na potrzeby łączności krytycznej. Spółka zwraca uwagę, ze dotychczas, każda z grup energetycznych realizowała łączność dyspozytorską na bazie rozwiązań z lat 90-tych. Ograniczało to usługi do komunikacji głosowej. Ponadto, wprowadza to rozgraniczenie terytorialnie (do obszaru działania konkretnego systemu) i skutkuje brakiem interoperacyjności służb operatorów sieci dystrybucyjnych. Inne potrzeby sektora energetycznego, z powodu braku dedykowanej sieci zapewniającej transmisję danych, są obecnie realizowane w większości poprzez komercyjne sieci telekomunikacyjne
Czytaj źródło …

źródło: Cire.pl