T-Mobile: tańsze połączenia międzynarodowe

Tańsze połączenia międzynarodowe w T‑Mobile. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego wewnątrzunijnych połączeń międzynarodowych, T‑Mobile Polska obniża stawki za połączenia i wiadomości SMS do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego państwa należące do Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein.
Nowe stawki, obowiązujące od 15 maja 2019 roku wyniosą:
– 1 zł brutto (0,81 zł netto) za minutę połączenia głosowego
– 0,31 zł brutto (0,25 zł netto) za wiadomość SMS
Zmiana ta dotyczy wszystkich klientów rynku prywatnego (Abonament, MIX i Prepaid). Zmiany w cennikach opublikowane są na stronach:
www.t-mobile.pl,
www.heyah.pl,
www.tubiedronka.pl

źródło: T-Mobile