Posts Tagged: połączenia wewnątrzunijne

Tańsze połączenia międzynarodowe w T‑Mobile. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącego wewnątrzunijnych połączeń międzynarodowych, T‑Mobile Polska obniża stawki za połączenia i wiadomości SMS do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego państwa należące do Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein. Nowe stawki, obowiązujące od 15 maja 2019 roku wyniosą: – 1 zł brutto (0,81 zł netto) za minutę połączenia głosowego – 0,31 zł brutto (0,25 zł netto) za wiadomość SMS Zmiana ta dotyczy wszystkich klientów rynku prywatnego (Abonament, MIX i Prepaid). Zmiany w cennikach opublikowane są na stronach: – www.t-mobile.pl, – www.heyah.pl, – www.tubiedronka.pl źródło:… Read Article →

Regulacja połączeń wewnątrzunijnych. Od 15 maja operatorzy zobowiązani są do stosowania nowych stawek w połączeniach zagranicznych wewnątrz Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2015/2120, zmienionym rozporządzeniem (EU) 2018/1971 krajowi dostawcy usług połączeń głosowych i SMSów zagranicznych wewnątrz Unii są zobowiązani do stosowania regulowanych cen maksymalnych (taryfy regulowanej), tj. cen, które nie przekraczają 0,19 euro (0,81 zł) netto za minutę połączenia i 0,06 euro (0,25 zł) netto za wiadomość SMS. Podane, początkowe limity w walucie polskiej są obliczone na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany opublikowanych przez Europejski Bank Centralny 15 stycznia, 15 lutego i 15 marca… Read Article →

Scroll To Top