UKE: Kampania pomiarowa przeprowadzona w ramach nadzoru rynku – smartwatche

Kampania pomiarowa przeprowadzona w ramach nadzoru rynku – smartwatche. Przeprowadziliśmy kontrolę 20 smartwatchy i opasek monitorujących, które wykorzystują technologie radiową. 6 urządzeń nie spełniało wymagań. Sprawdzaliśmy czy urządzenia spełniają wymagania formalne, a część wyrobów poddana została także badaniom technicznym w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE. Kontrola formalna polegała na sprawdzeniu czy na wyrobie znajduje się oznakowanie CE, a także czy producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych oraz dane identyfikujące urządzenie. Sprawdzaliśmy też czy producent wystawił deklarację zgodności dla oferowanego wyrobu. Formalnych kwestii nie spełniło 6 z 20 przebadanych urządzeń. Dziesięć wyrobów zostało poddanych badaniom laboratoryjnym. Wszystkie z nich spełniły wymagania techniczne.
Szczegółowe informacje o kontrolowanych urządzeniach w załączniku

źródło: UKE