UKE: aktualizacja arkuszy wydanych pozwoleń radiowych

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane dane, związane z wydanymi przez Prezesa Urzędu pozwoleniami radiowymi dla dysponentów częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się również te, wydane dla operatorów sieci komórkowych. Z najnowszymi informacjami można zapoznać się tutaj:
pozwolenia radiowe dla stacji bazowych
pozwolenia radiowe dla stacji linii radiowych

źródło: UKE