Sprawozdanie dotyczące monitorowania wdrożenia regulacji w zakresie otwartego internetu

Sprawozdanie dotyczące monitorowania wdrożenia regulacji w zakresie otwartego internetu. W sprawozdaniu przyjrzeliśmy się przede wszystkim temu, w jaki sposób dostawcy usług internetowych prezentują abonentom informacje o jakości świadczonych usług, a w szczególności informacje o prędkościach i limitach oferowanych usług oraz środkom zarządzania ruchem stosowanym przez dostawców internetu. Przedstawiamy również certyfikowany przez Prezesa UKE mechanizm monitorowania jakości usług i dostępu do internetu oferowanych w sieciach stacjonarnych. Analiza przestrzegania na polskim rynku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 obejmuje okres od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019 r. W mijającym roku przyjrzeliśmy się przede wszystkim w jaki sposób dostawcy usług internetowych prezentują abonentom informacje o jakości świadczonych usług, a w szczególności informacje o prędkościach i limitach oferowanych usług. Sprawdziliśmy także warunki świadczenia usług, a w szczególności stosowane środki zarządzania ruchem, a także usługi specjalistyczne i warunki ich świadczenia.
A. Ocena sytuacji rynkowej została przygotowana w oparciu o:
– bieżące działania UKE, do których należy przeprowadzenie analizy reklamacji użytkowników końcowych i analizy dokumentów umownych ISP;
– odpowiedzi 27 operatorów udzielone na pytania zawarte w Kwestionariuszu UKE przesłanym do operatorów w kwietniu br.;
– dane pomiarowe jakości usługi internetowej (sieci mobilne i stacjonarne) przygotowane na zlecenie UKE przez Speed Test w kwietniu br. wskazują na ogólny trend rozwoju technologii IP i LTE, a tym samym wskazują trend systematycznej poprawy jakości usług;
B. działania dostawców Internetu w zakresie uprawnień abonenckich takich jak:
– zgodność dokumentów umownych z wymogami Rozporządzenia NN
– przedmiot i procedury rozpatrywania skarg
– oferowanie usług specjalistycznych
– działań dostawców internetu w zakresie stosowanych środków zarządzania ruchem
Ponadto w sprawozdaniu szczegółowo został przedstawiony proces stworzenia i udostępnienia przez Prezesa UKE certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości internetu.
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem
Pliki:
Sprawozdanie dotyczące monitorowania wdrożenia regulacji Rozporządzenia 2015/2120 w zakresie otwartego internetu w Polsce – 1,1 MB plik PDF

źródło: UKE