UKE: Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR Orange

Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL) wydał w dniu 4 lipca 2019 r. decyzję zobowiązującą OPL do zmiany Oferty SOR poprzez wprowadzenie nowych opcji Usługi BSA oraz wprowadzenie dwóch opłat cyklicznych za Utrzymanie Łącza Abonenckiego w technologii światłowodowej xPON (FTTH) Usługi BSA dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Prezes UKE uwzględniając stanowisko OPL prezentowane w toku postępowania uznał, że wystąpienie okoliczności polegających na:
– systematycznym wzroście zapotrzebowania klientów na usługę dostępu do Internetu o wysokich przepływnościach (powyżej 100 Mbit/s);
– konieczności podjęcia inwestycji na terenach zabudowy rozproszonej;
– pojawianiu się ofert detalicznych dedykowanych dla klientów zamieszkujących domy jednorodzinne, ma istotne znaczenie dla sposobu realizacji Usługi BSA przez OPL. Okoliczności te wpływają na warunki rynkowe, w jakich OPL ma obowiązek realizować Usługę BSA.
Prezes UKE uznał, że wskazana zmiana zapotrzebowania na usługi i zmiana warunków rynkowych uzasadnia zmiany w Ofercie SOR.
Pliki:
projekt decyzji Prezesa UKE

źródło: UKE