Zainteresowanie Zarządów T-Mobile i Orange jakością sieci. Losowa analiza jakości transmisji danych

Mając na względzie zainteresowanie zarządów podmiotów Networks! i samego Networks! jakością pracującej sieci zintegrowanej – podjęliśmy decyzję o weryfikacji jakości transmisji danych oraz logowania terminala w wybranych jeleniogórskich stacjach. Sytuacja wyglądała, jak niżej (czasami dodamy do danych test w sieci Plus, choć nie był w tym momencie przedmiotem naszego głównego zainteresowania). Wszystkie testy zrealizowano w bezpośrednim sąsiedztwie każdej ze stacji
1. lokalizacja: Jelenia Góra, ul. Okopowa, komin. Stacja Orange:
a) T-Mobile: dane o jakości sygnału:

b) T-Mobile: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net

Jak widać na załączonych zrzutach ekranu, terminal z kartą SIM w sieci T-Mobile zalogował się do właściwej stacji względem miejsca swojego położenia

c) Orange: dane o jakości sygnału

b) Orange: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Zrzut ekranu, prezentujący stację, do której zalogował się terminal z kartą SIM w sieci Orange informuje, iż nie było to logowanie do stacji logicznej względem jego pobytu. Kluczem przejęcia terminala jest priorytetowe pasmo LTE2600. Ma to jednak swój skutek: relacja odległości od terminala przekłada się na zdecydowanie inną wartość transmisji danych, aniżeli możemy zauważyć przy teście, który prezentuje wyniki w sieci T-Mobile

2. lokalizacja: ul. Sobieskiego 53, dach BGI „ZREMB”. Stacja T-Mobile:
a) T-Mobile: dane o jakości sygnału:

b) T-Mobile: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net

Terminal T-Mobile zalogował się w lokalizacji przy ul. Sobieskiego 53 do prawidłowej stacji

c) Orange: dane o jakości sygnału:


d) Orange: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net

Jak widać z załączonych zrzutów ekranu, terminal zalogowany do sieci Orange również i tutaj zalogował się do stacji z pasmem priorytetowym, zamiast do stacji, którą miał w sąsiedztwie. Skutek w postaci mniejszej wydajności transmisji danych względem „grupowego” konkurenta jest podobny do tego, który mogliśmy zobaczyć w pozycji wyżej

3. lokalizacja: ul. Sobieskiego 56, dach budynku handlowego. Stacja T-Mobile:
a) T-Mobile: dane o jakości sygnału:

b) T-Mobile: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Tu T-Mobile się nie spisał, ponieważ terminal w bezpośrednim sąsiedztwie stacji wybrał serwowanie sygnału ze stacji dalszej względem swojej lokalizacji, która posiadała pasmo priorytetowe. Ekwiwalent transmisji danych jest oczywiście do zaakceptowania

c) Orange: dane o jakości sygnału:

d) Orange: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Podobnie, jak w przypadku T-Mobile w tej lokalizacji, również terminal Orange zalogował się do stacji oddalonej od bezpośredniego punktu swojego pobytu. Wartość transmisji danych w download jest jednak niższa, aniżeli odnotowana w przypadku T-Mobile
Reasumując, stacja przy ul. Skłodowskiej-Curie 12 (eNodeB=269529), z zaimplementowanym pasmem LTE2600 jest niepotrzebnie obciążana przez ruch od terminali z dalszej odległości tylko dlatego, że posiada pasmo priorytetowe

4. lokalizacja: ul. Mostowa 2, minimaszt na dachu niskiego budynku handlowego „Mercus”. Stacja Orange
a) T-Mobile: dane o jakości sygnału:

b) T-Mobile: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Lokalizacja przy ul. Mostowej 2 jest kolejną, gdzie terminal w sieci T-Mobile nie loguje się do stacji, którą ma tuż przy sobie, a korzysta ze stacji odległej, ale za to z priorytetowym pasmem LTE2600, choć poziom transmisji danych jest jak najbardziej właściwy

c) Orange: dane o jakości sygnału:

d) Orange: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Podobnie, jak w przypadku T-Mobile, również w sieci Orange terminal zalogował się do odległej stacji, posiadającej pasmo LTE2600, choć wynik transmisji danych w dół

5. lokalizacja: ul. Karola Miarki 42, strunobetonowy maszt T-Mobile. Stacja T-Mobile
a) T-Mobile: dane o jakości sygnału:

b) T-Mobile: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Terminal z kartą SIM sieci T-Mobile zalogowany do adekwatnej stacji względem swojego położenia

c) Orange: dane o jakości sygnału:

d) Orange: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Terminal z kartą SIM w sieci Orange tym razem zalogowany do adekwatnej stacji względem swojego położenia

6. lokalizacja: ul. Karola Miarki 42, Maszt Orange. Stacja Orange
a) T-Mobile: dane o jakości sygnału:

b) T-Mobile: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Terminal z kartą SIM w sieci T-Mobile zalogowany do adekwatnej stacji względem swojego położenia

c) Orange: dane o jakości sygnału:

d) Orange: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Terminal w sieci Orange zalogowany do adekwatnej stacji względem swojego położenia

7. lokalizacja: ul. Wolności 179. Maszt Polkomtel. Stacja Orange
a) T-Mobile: dane o jakości sygnału:

b) T-Mobile: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Terminal z kartą SIM w sieci T-Mobile korzysta z adekwatnej stacji względem swojego położenia. Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż poziom transmisji download jest znacznie niższy, aniżeli, aniżeli w lokalizacjach wymienionych wcześniej. Prawdopodobnie jest to wynik korzystania przez operatorów Networks! w tej lokalizacji z transmisji linii radiowej, w przeciwieństwie do światłowodu, wykorzystywanego przy okazji większości stacji w mieście

c) Orange: dane o jakości sygnału:

d) Orange: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Terminal z kartą SIM sieci Orange korzysta z adekwatnej względem swojego położenia stacji bazowej

8. lokalizacja: ul. Lubańska 23. Maszt Orange. Stacja Orange
a) T-Mobile: dane o jakości sygnału:

b) T-Mobile: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Terminal z kartą SIM w sieci T-Mobile korzysta ze stacji adekwatnej względem miejsca swojego położenia

c) Orange: dane o jakości sygnału:

d) Orange: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


9. lokalizacja: Pl. Piastowski 18. Wieża kościoła ewangelickiego. Stacja Orange
a) T-Mobile: dane o jakości sygnału:

b) T-Mobile: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Terminal z kartą SIM w sieci T-Mobile zalogowany do adekwatnej stacji względem swojego położenia

c) Orange: dane o jakości sygnału:

d) Orange: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Terminal w kartą SIM w sieci Orange zalogowany do adekwatnej stacji względem swojego położenia

10. lokalizacja: ul. Cervi 14. Dach sanatorium MSWiA „Agat”. Stacja Orange
a) T-Mobile: dane o jakości sygnału:

b) T-Mobile: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


c) Orange: dane o jakości sygnału:

d) Orange: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Terminale z kartami SIM obu operatorów w grupie Networks! zalogowały się do stacji adekwatnej względem swojego położenia

11. lokalizacja: ul. Wolności 299. Dach bloku 3-piętrowego. Stacja T-Mobile
a) T-Mobile: dane o jakości sygnału:

b) T-Mobile: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


c) Orange: dane o jakości sygnału:

d) Orange: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


12. lokalizacja: ul. Romera 6. Maszt Orange. Stacja Orange
a) T-Mobile: dane o jakości sygnału:

b) T-Mobile: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Logowanie terminala z kartą SIM sieci T-Mobile nastąpiło do stacji adekwatnej względem jego położenia. Należy tu jednak kolejny raz spojrzeć na poziom transmisji danych download, który różni się od większości wcześniejszych pozycji dla sieci T-Mobile. Wynik, o którym mowa, to z dużym prawdopodobieństwem skutek znaczącego obciążenia stacji. Pomiędzy dzielnicą Cieplice oraz Sobieszów, w odmienności od Plusa – operatorzy grupy Networks! nie posiadają żadnej stacji, podobnie jak nie mają drugiej stacji w dzielnicy Sobieszów, którą Plus posiada na wieży zamku „Chojnik”, choć stacja pracuje tylko z LTE900.

c) Orange: dane o jakości sygnału:

d) Orange: wyniki testu w mobilnej wersji aplikacji speedtest.net


Podobnie, jak w przypadku karty SIM sieci T-Mobile, tak i w przypadku karty SIM Orange terminal zalogował się do stacji adekwatnej względem swojego położenia. Teza o obciążonej stacji przy ul. Romera 6 potwierdza się również dla drugiego operatora. Transmisja download na poziomie niecałych 7 Mbps znacząco różni się od uzyskiwanych prędkości w przypadku wcześniejszych stacji Orange. Rozwiązaniem jest wybudowanie kolejnych stacji. Tak, jak to ma Polkomtel. Z tą jednak różnicą, że wskazane byłoby wybudowanie nie dwóch stacji, ale trzech. Jednej, w lokalizacji podobnej do lokalizacji stacji Plusa BT-34558, ale na wyższym obiekcie, drugiej w ciągu długiej ulicy Cieplickiej z gęstą zabudową w granicach dzielnicy Cieplice, zaś trzeciej – w obszarze dzielnicy Sobieszów. Plusowi dziś również brakuje stacji w ciągu ulicy Cieplickiej, gdzie wewnątrz budynków wiele razy terminal wybiera sieć GSM lub klient sieci musi korzystać z telefonu przy oknie, ponieważ głębiej widzi na wyświetlaczu komunikat „no signal”. Podobna sytuacja, również w dzielnicy Cieplice występuje w przypadku wspomnianej trójki operatorów przy ul. Widok, Spacerowej, Krośnieńskiej, PCK, Promiennej i w sąsiedztwie. Play wybudował czterosektorową stację na wieży kościoła przy ul. PCK23, ale ona również nie do końca zdaje egzamin w zakresie pokrycia obszarów, o których mowa. Sprawą otwartą dla wszystkich czterech graczy pozostaje także pokrycie osiedla „Słoneczna Dolina”, na pograniczu dzielnicy Jelenia Góra-Cieplice oraz turystycznego Staniszowa. Klienci sieci, mieszkańcy osiedla nie mogą doprosić się o zasięg od początku jego istnienia, czyli od około 7 lat

13. testy dla sieci Plus, zrealizowane przy okazji testów, prowadzonych dla operatorów grupy Networks! (testy w bezpośrednim sąsiedztwie stacji)
a) ul. Cervi 14, dach sanatorium MSWiA „Agat” (BT33237)

b) Pl. Piastowski 18, wieża kościoła ewangelickiego (BT30667)

W stacji pracują następujące pasma LTE: LTE900/LTE1800/LTE2100/LTE2600FDD

Sąsiedztwa ustalone przez terminal dla testowanej komórki w stacji Plusa:

c) ul. Cieplicka 83, dach niskiego budynku biurowego. Pogranicze dzielnic: Cieplice i Sobieszów (BT34558)

d) ul. Romera 6, maszt Orange (BT30123)

Jest to jedyny, testowany przez nas punkt, w którym pracują stacje wszystkich operatorów i gdzie Plus posiada wydajnościową przewagę nad tym, co prezentują podmioty Networks!, choć tak naprawdę mowa głównie o T-Mobile, ponieważ w przypadku Orange widać prawdopodobne obciążenie stacji przez dodatkowy ruch, generowany przez klientów Play. W związku z tym, śledzący wnikliwie bieżący wpis zauważą wielokrotnie znaczącą różnicę pomiędzy prędkościami download pomiędzy dwoma podmiotami z grupy Networks! Oczywiście, nierzadko to również skutek parametryzacji, niemniej – wydaje się, że jednak głównie dociążenia przez ruch klientów Play

Statystyki stacji podmiotów Networks! w Jeleniej Górze:
1. łączna ilość: 29, w tym jedna oczekuje na uruchomienie
2. ilość oczekiwana dla pokrycia miasta wewnątrz budynków: 56
2. ilość stacji T-Mobile: 10
3. ilość stacji Orange: 19, w tym jedna mikrokomórka w C.H. „Galeria Sudecka”
4. ilość stacji bez LTE: 0
5. ilość stacji z jednym pasmem LTE: 0
6. ilość stacji bez załączonej agregacji częstotliwości: 0
7. ilość stacji z ilością sektorów mniejszą od trzech: 1 (dwusektorowa stacja TM przy ul. Górnej 10/11)
8. ilość stacji z instalacją dookólną: 0

Statystyki stacji Plusa w Jeleniej Górze:
1. łączna ilość: 24, w tym mikrokomórka w salonie firmowym w galerii handlowej „Nowy Rynek” (ul. Podwale 25)
2. ilość oczekiwana dla pokrycia miasta wewnątrz budynków: 56
4. ilość stacji bez LTE: 0
5. ilość stacji z jednym pasmem LTE: 12
6. ilość stacji bez załączonej agregacji częstotliwości: 12
7. ilość stacji z ilością sektorów mniejszą od trzech: 2 (BT34517 – split antenowy, BT33173 – dwa sektory)
8. ilość stacji z instalacją dookólną: 1 (BT33262)

źródło: informacja własna