T‑Mobile zbuduje w Wałbrzychu inteligentny system zarządzania odpadami

T‑Mobile zbuduje w Wałbrzychu inteligentny system zarządzania odpadami. T‑Mobile Polska podpisał pierwszą umowę dotyczącą budowy rozwiązań inteligentnych dla miast w obszarze waste management. Firma pozyskała zamówienie publiczne na inteligentny system zarządzania odpadami. Klientem jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu. System inteligentnego zarządzania odpadami obejmie w pierwszej kolejności około 150 czujników działających w oparciu o technologię NBIoT T‑Mobile, montowanych w kontenerach na terenie całego miasta. Realizacja projektu jest istotną częścią nowoczesnej zautomatyzowanej sortowni śmieci zarządzanej przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Jak to działa?
System zarządzania odpadami, przygotowywany przez T‑Mobile, mierzyć będzie poziom wypełnienia za pomocą wiązki ultradźwiękowej oraz temperaturę w pojemniku, co pozwoli na wczesne wykrycie ewentualnego zagrożenia pożarowego. Na podstawie zmian w poziomie wypełnienia poszczególnych pojemników ustali kiedy określone pojemniki będą wymagały opróżnienia. Dzięki ewidencji kontenerów, raportom dostępnym na żądanie i widocznej dla zarządzających systemem, interaktywnej mapie miasta możliwe będzie zoptymalizowanie funkcjonowania gospodarki komunalnej Wałbrzycha. System sam zaproponuje możliwie najkrótsze trasy pojazdów odbierających odpady, łącząc jedynie te lokalizacje, w których kontenery wymagają opróżnienia. Dodatkowo, na podstawie danych z czujników system automatycznie rozpozna, gdy konkretny pojemnik będzie przepełniony, przewrócony lub pojawi się w nim ogień. System może również alarmować o nieautoryzowanych opróżnieniach (kradzieżach) i innych często spotykanych problemach. Obecnie, najczęściej wykorzystywanym modelem odbioru śmieci jest harmonogram oparty na kalendarzu. Pojazdy pokonują trasę bez uwzględnienia poziomu napełnienia kontenerów, co powoduje, że część pojemników jest opróżnianych zbyć rzadko, a inne zbyt często. Rozwiązanie T‑Mobile doskonale rozwiązuje te problemy. Wizja inteligentnych miast staje się faktem. Inteligentny system zarządzania odpadami to dla MZUK w Wałbrzychu nie tylko konkretne oszczędności, ale i działania korzystnie wpływające na ochronę środowiska, a to przecież jedno z kluczowych wyzwań naszych czasów. Poważne skutki zmian klimatu dla przyrody, ludzi i firm są widoczne już dziś, dlatego działania dotyczące jego ochrony powinny być integralną częścią każdego zrównoważonego modelu biznesowego. Dla T‑Mobile Polska oraz całej Grupy Deutsche Telekom to jeden z priorytetów – powiedział Andreas Maierhofer, CEO T‑Mobile Polska.
T‑Mobile dba o środowisko
Rozwiązanie, które wdroży T‑Mobile ma na celu zoptymalizowanie procesu oraz kosztów odbioru odpadków, ale też wywrze pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Podejście to wpisuje się w politykę proekologiczną wszystkich spółek Grupy DT. T‑Mobile Polska podjęło decyzję, by przyszłym roku niemal 100% energii zakupionej bezpośrednio przez firmę pochodziło ze źródeł odnawialnych. Firma angażuje się również w inne projekty, w tym w kampanię STOP PLASTIC, wprowadza ekologiczne rozwiązania w biurach czy w zarządzaniu flotą samochodową oraz promuje wśród klientów korzystanie z elektronicznych dokumentów.
Czym jest NB IoT
NB-IoT to technologia radiowa z zakresu LPWAN (ang. Low Power Wide Area Network) dedykowana urządzeniom Internetu Rzeczy – czyli komunikacji urządzeń. Największe zalety NB-IoT to większa efektywność w zakresie ilości przesyłanych danych, wysoka penetracja zasięgu wewnątrz budynków, możliwość połączenia w jeden system nawet kilkudziesięciu tysięcy urządzeń, ogólnoświatowy standard oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Z punktu widzenia urządzenia końcowego kluczową zaleta jest wysoka żywotność baterii, pozwalająca na działanie urządzenia bez ładowania i dostępu do prądu nawet do 10 lat.

źródło: T-Mobile

[ w odniesieniu do systemu składowania odpadów w mieście Wałbrzych mamy wiele zastrzeżeń, choć to nie branża niniejszego portalu. Uważamy, że w bieżącym stanie rzeczy tematem powinno zająć się Ministerstwo Ochrony Środowiska, a w pierwszej kolejności Inspekcja Ochrony Środowiska. Podobnie rzecz się ma na nieczynnym już wysypisku śmieci w miejscowości Siedlęcin pod Jelenią Górą. W obu punktach można odnieść wrażenie, że wysypiska śmieci są kompletnie niemonitorowane, śmieci przemieszczają się z wysypiska poza jego obszar, co widać m.in. podczas podróży pociągiem na linii Jelenia Góra – Wrocław ( w przypadku Wałbrzycha ), czy z okna zabytkowej wieży rycerskiej w Siedlęcinie. Po takich widokach komentarz wydaje się zbędny – dop. red. ]