UKE: Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.40.2019

Ogłoszenie o zamówieniu – numer sprawy: BA.WZP.26.40.2019. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz oceny preferencji konsumentów wraz z opracowaniem wyników badania”. Sprawa numer: BA.WZP.26.40.2019.
Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37; 1 piętro (Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 09/09/2019 r. do godz. 10:15.
Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna) w dniu 09/09/2019 r. o godz. 10:30.
Szczegóły w poniżej zamieszczonych plikach.
Pliki:
01 – ogloszenie o zamowieniu – 600 KB plik PDF
02a – siwz – 394 KB plik PDF
02b – siwz – 268 KB plik DOCX

źródło: UKE