UKE: zmiana oferty SOR – opłata za przeniesienie numeru

Zmiana Oferty SOR. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydał w dniu 20 września 2019 r. decyzję utrzymującą w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL), w zakresie wykreślenia opłaty za usługę przeniesienia numeru. Prezes UKE ponownie uznał, że dotychczasowa opłata w wysokości 25,39 zł nie spełnia wymogu zapewnienia konkurencyjności na rynku stacjonarnych usług głosowych. Zmiana Oferty SOR w zakresie wykreślenia opłaty za usługę przeniesienia numeru przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku usług stacjonarnych, co przełoży się na korzyści dla użytkowników końcowych.
Treść decyzji

źródło: UKE