Posts Tagged: opłata za przeniesienie numeru

Zmiana Oferty SOR. Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydał w dniu 20 września 2019 r. decyzję utrzymującą w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL), w zakresie wykreślenia opłaty za usługę przeniesienia numeru. Prezes UKE ponownie uznał, że dotychczasowa opłata w wysokości 25,39 zł nie spełnia wymogu zapewnienia konkurencyjności na rynku stacjonarnych usług głosowych. Zmiana Oferty SOR w zakresie wykreślenia opłaty za usługę przeniesienia numeru przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku usług stacjonarnych, co przełoży się na korzyści dla użytkowników końcowych. – Treść decyzji źródło: UKE

Decyzja Komisji Europejskiej – konsolidacje projektów decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. Prezes UKE w dniach 29 maja 2019 r. – 29 czerwca 2019 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektów decyzji: – utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie obniżenia opłaty abonamentowej za Usługę WLR POTS [1] (z ang. Wholesale Line Rental, Hurtowy dostęp do sieci OPL), utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez usunięcie opłaty za usługę przeniesienia numeru. Projekty decyzji podlegały konsultacjom krajowym w… Read Article →

Konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał 29 maja 2019 r. do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych regulatorów państw członkowskich projekt decyzji utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) poprzez usunięcie opłaty za usługę przeniesienia numeru. Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 19 marca – 19 kwietnia 2019 r. Treść projektu decyzji Prezesa UKE uwzględniającego wyniki postępowania konsultacyjnego oraz dokumenty przekazane do Komisji Europejskiej i BEREC przedstawiamy w załączeniu Pliki: –… Read Article →

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. Informacja na temat konsultacji projektu decyzji utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) w zakresie usunięcia opłaty za usługę przeniesienia numeru. W dniach 19 marca – 19 kwietnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne odnośnie projektu decyzji administracyjnej utrzymującej w mocy decyzję Prezesa UKE z dnia 8 października 2018 r. zmieniającą Ofertę SOR dla Orange w zakresie usunięcia opłaty za usługę przeniesienia numeru. W ramach przedmiotowego postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne złożone… Read Article →

Scroll To Top