Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – sprawa nr BA.WZP.26.46.2019. (aukcja 5G)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – sprawa nr BA.WZP.26.46.2019. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przedstawiona została w załączniku.
Pliki:
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

źródło: UKE