Warsztaty dotyczące Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji

Warsztaty dotyczące Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Podczas spotkań pokażemy, jakie możliwości daje portal pit.uke.gov.pl, jak uzyskać autoryzowany dostęp do serwisu oraz w jaki sposób wprowadzać dane wynikające z obowiązków wobec Prezesa UKE. Spotkania odbędą się 21 listopada oraz 3 grudnia 2019 r. w Centrum Konferencyjnym przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie. Pierwszy warsztat pt.: “Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji – jedno okienko informacyjne dla operatorów sieci” odbędzie się 21 listopada 2019 r. i jest przeznaczony dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz innych operatorów sieci, w tym energetycznych, gazowych i wodociągowych. Zapisy na wydarzenie prowadzone są w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie UKEkonferencjaPT.pl.
Drugie spotkanie pt.: “Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji – obowiązki dla samorządów oraz zarządców nieruchomości i terenów zamkniętych” odbędzie się 3 grudnia 2019 r. i przeznaczone jest dla:
– przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w tym wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województwa,
– zarządców dróg,
– zarządców nieruchomości,
– zarządców terenów zamkniętych.
Zapisy na wydarzenie prowadzone są w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
UKEkonferencjaJST.pl.
Udział w konferencjach jest bezpłatny.
Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu ani ewentualnego noclegu uczestnika. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Agenda:

Godzina

Prezentacja

9:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:10 Powitanie uczestników
10:10-10:30 Prawne uwarunkowania działania PIT
10:30-11:00 PIT dostępny dla wszystkich – prezentacja informacji dostępnych bez zalogowania
11:00-12:00 Logowanie do PIT i Platformy Usług Elektronicznych UKE
12:00-12:30 Przerwa kawowa
Konferencja PT Konferencja JST
12:30-13:00 Prezentacja danych przestrzennych– jak szukać informacji w portalu mapowym PIT 12:30-13:00 Wprowadzanie stawek za zajęcie pasa drogowego
13:00-14:00 Wprowadzanie danych do PIT – manualne i hurtowe 13:00-13:15 Wprowadzanie warunków dostępu do nieruchomości
13:15-14:15 Wprowadzanie danych o infrastrukturze do PIT – manualne i hurtowe
14:00-14:30 Pomoc- formularze on-line na PIT i PUE 14:15-14:30 Pomoc- formularze on-line na PIT i PUE
14:30 LUNCH

źródło: UKE