Modernizacja jeleniogórskiej stacji Plusa BT33473 – errata!

W dniu 15 listopada pisaliśmy o modernizacji stacji Plusa w Jeleniej Górze, o kodowym numerze BT33473. Wskazaliśmy również na to, że operator nie zadbał o bezpieczeństwo pracowników technicznych, ponieważ w czasie prac stacja cały czas działała. Ponieważ ze strony Polkomtel otrzymaliśmy informację, że z dużym prawdopodobieństwem żadne prace na rzecz tego operatora nie są prowadzone i nikt nie zgłaszał obecności na stacji – postanowiliśmy sprawę przeanalizować głębiej i cierpliwie poczekaliśmy na finał prac. Okazuje się, że prowadzone prace dotyczyły Play. W tych okolicznościach przepraszamy firmę Polkomtel za wskazanie jej jako winnej uchybień BHP. W monicie do PIP nie wskazywaliśmy, którego podmiotu uchybienia dotyczą.
Reasumując, to Play nie zadbał, aby na początkowym etapie prac stacja była wyłączona. Ze zdjęcia, które zamieściliśmy w naszej wcześniejszej informacji  wynika, że pracownicy techniczni korzystali ze wspornika Plusa i wejście na ten wspornik odbywało się wiele razy.
Pozostaje pytanie, czy Polkomtel udzielił firmie podwykonawczej P4 zgody na takie wejście? Wracając do bezpieczeństwa warto zauważyć, że na dachu obiektu, czyli BGI ZREMB pracuje około 10 anten linii radiowych oraz 15 anten sektorowych wszystkich operatorów w różnych pasmach. Pracownicy, wykonujący pracę na rzecz Play przez cały czas byli narażeni na działanie pola elektromagnetycznego w swoim bezpośrednim otoczeniu. To zaś oznacza, że zgodnie z wytycznymi BHP stacje wszystkich operatorów powinny były być wyłączone na ten czas, o co powinien był zadbać Play. Tego jednak nie uczyniono. Polkomtelowi dziękujemy za doskonałą i szybką wymianę informacji

źródło: informacja własna