Pozwolenia radiowe UKE – aktualizacja danych

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych dysponentom częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych. Z najnowszymi danymi można zapoznać się pod linkami, jak niżej:
wykazy wydanych pozwoleń radiowych – stacje bazowe (data: 25.11.2019 r.)
wykazy wydanych pozwoleń radiowych – linie radiowe (data: 25.11.2019 r.)
rejestr urządzeń zwolnionych z konieczności uzyskania pozwolenia radiowego (data: 22.11.2019 r.)

źródło: UKE

Informacje powiązane:
Wyszukiwarka publiczna RWDZ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego