Finalizacja modelu kosztowego FTR

Finalizacja modelu kosztowego FTR. Komisja Europejska przedstawiła końcowe wyniki projektu “Ocena kosztów świadczenia hurtowych usług zakańczania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych w krajach UE”. Proces konsultacji został zakończony i na obecnym etapie projektu nie ma już możliwości zgłaszania uwag. Przygotowany w ramach projektu model kosztowy zostanie uwzględniony przez Komisję Europejską w pracach nad przyszłym aktem delegowanym, który określi ogólnounijne maksymalne stawki za zakańczanie połączeń głosowych: w sieci ruchomej (MTR) oraz w sieci stacjonarnej (FTR) (Eurorates). Przedstawione materiały obejmują: publiczną wersję modelu kosztowego (model referencyjny), listę wyników według krajów z uwzględnieniem różnych scenariuszy, materiały z warsztatów i przeprowadzonych konsultacji oraz towarzyszące dokumenty metodologiczne. Pełen zestaw materiałów dotyczących projektu, dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej. W załączeniu udostępniamy zanonimizowaną wersję modelu kosztowego dla Polski
Fixed Cost Model – 8,1 MB plik XLSM

źródło: UKE