Prezes UKE Marcin Cichy przewodniczącym ERGP w 2021

Prezes UKE Marcin Cichy przewodniczącym ERGP w 2021. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy został jednogłośnie wybrany na stanowisko przewodniczącego Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych ERGP na rok 2021. Po raz pierwszy w historii w struktury zarządu ERGP wchodzi Polak. W celu zapewnienia ciągłości prac ERGP, Marcin Cichy najpierw w 2020 roku będzie wiceprzewodniczącym, a w 2021 – przewodniczącym. Wyboru jednogłośnie dokonało 28 krajów Unii Europejskiej. W ramach przewodnictwa nad ERGP, Marcin Cichy będzie odpowiedzialny za realizację średniookresowej strategii na lata 2020-2022, organizowanie forów dyskusyjnych i spotkań warsztatowych. Do jego zadań należeć będzie także przygotowanie i realizacja programu pracy grup roboczych. ERGP realizuje strategię stworzenia europejskiego Jednolitego Rynku Cyfrowego w części dotyczącej usług pocztowych. Celem jej jest uwolnienie potencjału handlu elektronicznego Unii Europejskiej, zwłaszcza poprzez obniżanie kosztów i zwiększanie skuteczności doręczania przesyłek transgranicznych w transakcjach e-commerce. ERGP jest ciałem doradczym Komisji Europejskiej. Odpowiada za ułatwianie współpracy między niezależnymi krajowymi organami regulacyjnymi w krajach UE oraz między krajowymi organami regulacyjnymi a Komisją. Celem jest konsolidacja rynku wewnętrznego usług pocztowych i zapewnienie spójnego stosowania przepisów. Do końca 2019 roku funkcję przewodniczącego ERGP pełni João Cadete de Matos – szef portugalskiego regulatora ANACOM. W kadencji 2020 zastąpi go na tym stanowisku Spyros Pantelis – zastępca prezesa EETT ds. rynku pocztowego w Grecji. Objęcie przez Marcina Cichego nowego stanowiska wpisuje się w realizację jednego z kierunków Strategii Prezesa UKE w zakresie wzmocnienia aktywności merytorycznej polskiego regulatora na arenie międzynarodowej. Marcin Cichy od 2018 roku jest członkiem Komisji Szerokopasmowej dla Zrównoważonego Rozwoju w ramach ONZ. W 2019 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), odpowiadając za roaming, ramy regulacyjne oraz rozwój sieci bezprzewodowych.W 2020 roku Prezes UKE będzie przewodniczącym sieci regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg).

źródło: UKE