Raport podsumowujący konsultacje społeczne w sprawie stawek za zakańczanie połączeń głosowych

Raport podsumowujący konsultacje społeczne w sprawie stawek za zakańczanie połączeń głosowych. Zgodnie z art. 75 Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej Komisja Europejska przygotowuje akt delegowany ustanawiający ogólnounijne stawki za zakańczanie połączeń stacjonarnych i komórkowych (Eurorates). W terminie 26 lipca – 8 listopada br. odbyły się konsultacje społeczne, których celem było zebranie opinii zainteresowanych stron na temat różnych aspektów wdrażania Eurorates. W ramach konsultacji uwagi zgłosiło 68 respondentów, w tym 32 organizacje biznesowe, 6 stowarzyszeń, 20 obywateli, 9 instytucji sektora publicznego oraz 1 organizacja pozarządowa. Komisja Europejska przedstawiła wstępne ustalenia zaobserwowane w odpowiedziach przekazanych przez zainteresowane strony oraz plik excel z odpowiedziami respondentów – dostępny na stronie Komisji Europejskiej. Obecnie prowadzona jest szczegółowa analiza uwag otrzymanych w procesie konsultacji.

źródło: UKE