Pozwolenia radiowe UKE – aktualizacja wykazów

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych dla dysponentów częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych. Opublikowano także wykaz “Rejestru Urządzeń”, związanych z uzyskaniem przez dysponenta częstotliwości zgody Prezesa UKE na użytkowanie urządzenia bez konieczności uzyskania pozwolenia radiowego. Informacje, związane z wykazami pozwoleń radiowych datowane są na 30 grudnia br., zaś “Rejestr Urządzeń”, to plik zaktualizowany w dniu 23 grudnia br.
Linki:
– wykazy pozwoleń radiowych:
a) stacje bazowe
b) stacje linii radiowych
Rejestr Urządzeń

źródło: UKE