Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2019

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2019
Podsumowanie czwartego kwartału:
– Sprzedaż wyniosła 66.4 (63.8) mld SEK. Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe wzrosła o 1% r / r. Zmniejszenie w Ameryce Północnej zostało zrekompensowane wzrostem na innych rynkach, głównie na Bliskim Wschodzie i w Azji Północno-Wschodniej. Sprzedaż za dany okres wzrosła o 4%.
– Zysk operacyjny poprawił się i wyniósł 6,5 (2,6) mld SEK, odpowiednio do marży operacyjnej 9,7% (4,0%), bez kosztów restrukturyzacji. Dochód operacyjny za dany okres wyniósł 6,1 (-1,9) mld SEK.
– Marża brutto wyniosła 37,1% (32,0%) bez kosztów restrukturyzacji. Marża brutto za dany okres wyniosła 36,8% (25,7%).
– Marża brutto w segmencie Networks bez opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 41,1% (41,0%). Marża operacyjna po wyłączeniu opłat restrukturyzacyjnych wyniosła 14,5% (17,5%) po dołączeniu Kathrein.
– Dział Digital Services odnotował dodatni dochód operacyjny, z wyłączeniem opłat restrukturyzacyjnych.
– Zysk netto wyniósł 4,5 (-6,5) mld SEK.
– Wolne środki pieniężne z wyłączeniem transakcji M&A wyniósł -1,9 (3,0) mld SEK razem z płatnościami 10.1 mld SEK związanymi z rozstrzygnięciem dochodzeń w sprawie US SEC i DOJ w USA. Środki pieniężne netto spadły do 34,5 (35,9) mld SEK.
Podusmowanie roku 2019:
– Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe wzrosła o 4%, w dziale Networks wzrosła o 6%. Sprzedaż za dany okres wzrosła o 8%.
– Dochód operacyjny poprawił się do 10,6 (1.2) mld SEK. Zysk operacyjny wyniósł 22,1 mld SEK (marża operacyjna 9,7%) bez kosztów restrukturyzacji oraz -10,7 mld SEK kosztów związanych z zakończeniem dochodzeń US SEC i DOJ.
– Marża brutto wyniosła 37,5% (35,2%) bez kosztóww restrukturyzacji, z poprawą w działach Networks, Digital Services i Managed Services.
– Wolne środki pieniężne z wyłączeniem transkacji M&A wyniosły 7,6 (4,3) mld SEK wraz z płatnościami w wysokości 10,1 mld SEK związanymi z rozstrzygnięciem dochodzeń w sprawie SEC i DOJ w USA. Wolne środki pieniężne netto na koniec roku wyniosły 34,5 (35,9) mld SEK.
Zarząd zaproponuje dywidendę za 2019 rok w wysokości 1.50 SEK (1.00) za akcję.

SEK b. Q4
2019
Q4
2018
YoY
change
Q3
2019
QoQ
change
Jan-Dec
2019
Jan-Dec
2018
YoY
change
Net sales 66.4 63.8 4% 57.1 16% 227.2 210.8 8%
 Sales growth adj. for comparable units and currency  –  1% –  –  –  –  4%
Gross margin 36.8% 25.7% 37.7% 37.3% 32.3%
Gross margin excluding restructuring charges  37.1% 32.0% –  37.8% 37.5% 35.2%
Operating income (loss) 6.1 -1.9 -4.2 10.6 1.2
Operating margin 9.2% -2.9% -7.3% 4.6% 0.6%
Operating income (loss) excluding restructuring charges  6.5 2.6 152% -4.0 11.4 9.3 23%
Operating margin excluding restructuring charges  9.7% 4.0% –  -7.1% –  5.0% 4.4% – 
Operating income excl. restr. charges & SEC/DOJ charges[4]  5.7 2.6 123% 7.4 -23% 22.1 9.3 139%
Operating margin excl. restr. charges & SEC/DOJ charges[4]  8.6% 4.0% –  13.0% –  9.7% 4.4% – 
Net income (loss) 4.5 -6.5 -6.9 1.8 -6.3
EPS diluted, SEK 1.33 -1.99 -1.89 0.67 -1.98
Free cash flow excluding M&A -1.9 3.0 4.5 7.6 4.3 79%
Net cash, end of period 34.5 35.9 -4% 37.4 -8% 34.5 35.9 -4%

pełny raport w formacie PDF

źródło: Ericsson